Benedek, András

benjoe 
 

 

senior research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

Epistemology

Phone numbers
 
Room number

 

+36 1 224 6700/4190
 
B.7.22.
Research area

 

Epistemology

Changing conceptions of Knowledge, Learning Theory, Dynamic Epistemic Logic, Models of Probability and Inductive Logic

History of Modern Philosophy and Science

Mathematical logic, Foundations of mathematical physics  
Models of Problem Solving, Heuristics

K+F
Computer Supported Learning, Augmantation, Knowledge Transfer, Learning Networks, Visualization, HCI

Research project

 

02. 01, 2017 – 09. 30, 2017  HOW DID YOU SOLVE IT? The School of Mathematical Discovery and its History (National Cultural Fund of Hungary - A2014/N6285, 300.000 HUF; City Council Balatonfüred, 300.000 HUF)

2012-2016  Narratives of the History of Hungarian Philosophy (1792-1947) (OTKA 104643)

2013-2016  Beyond Representationalism (OTKA 109098)

2013-2014  LinkedUp Challenge (Linking Web Data for Education FP7 Support Action Project)

2012-2013  (Mobilkommunikáció és Multimédia-alapú TudásTranszfer, K+F, Új Széchényi Terv (EDOP 1.2.1, MMATT.hu. Kutatásvezető)

2003-2006  FILTER project of the European Comission (Contractor and co-ordinator: The Economic and Social Institute of the Free University Amsterdam, Country report)

2003-2004  Reception and Creativity - Open Hungarian Culture / Recepció és Kreativitás, Nyitott Magyar Kultúra Projekt (MTA Filozófiai Kutatóintézet/ Institute of Philosophy, HAS)

2001-2003  E-módszerTAN (T013 PR IV., Eduweb Távoktatási Rt. / E-methods Eduweb Plc.)

2001-2002  Az eEurope Plus Akció Terv megvalósításából adódó feladatok (APERTUS Alapítvány / Koncepció a hazai távoktatás fejlesztésére. (Tudományos tanácsadó.)  /
Tasks of the eEurope Plus Action Plan  (APERTUS Public Foundation, Science Advisor)    

2000-2001  Döntéstámogató, informatikai adatbázis és szakértői rendszerfejlesztés a felsőfokú jogi továbbképzésben. (A PPKE JÁK, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Intézet és BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékével Széchényi Terv keretében elnyert kutatási pályázat. Kutatásvezető.) / Legal Databases and Decision Support Systems in Post Graduate Legal Education (Pázmány Péter Catholic University, Deak Ferenc School of Postgr. Studies)

1999-2000  PPKE JÁK Távoktatási Programfejlesztés (a KHVM célirányzati kezelésű költségvetési finanszírozású informatikai pályázatának keretében a BME részvételével. Programfejlesztési Műhely Vezető.) / Program Development for Distance Education of the Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences

Teaching

 

2018-  Milton Friedman University, Dept. of Methodology and Informatics, associate professor

2013-2017  King Sigismund University, associate professor (Head of Specialization Business Informatics, Business Intelligence)

Subjects: Artificial Intelligence and Knowledge Representation, Decision Support and Expert Systems, Knowledge-based Technologies, Research Seminar

Selected publications from the last five years

 

Benedek, András G.: Embodied Conceptions of Mathematical Understanding in the Twentieth Century: the emergence of Zoltan P. Dienes’s principles and their origin. In: Körtesi, Péter (ed.) History of Mathematics and Teaching of Mathematics Conference. Miskolc, Hungary, 2018.05.23-2018.05.26. Miskolc. MIME

Benedek, András G.: NETWORKED KNOWLEDGE ARCHITECTURES: Tools versus Standards of Learning Design. In: Veronika Stoffová, Zsakó László, Szlávi Péter (szerk.) New methods and technologies in education and practice: XXIX. DIDMATTECH 2016. (284 p.) pp. 257-264.

Benedek, András G.: MindTheGapp™ Between standards and practice of mobile learning experience design, International Journal on Advances in Education Research 2:(1) pp. 14-36. (2015). International Conference on Education, Social and Technological Sciences. Valencia, Spanyolország: 2014.03.13 -2014.03.15.

Benedek, András G.: Augmenting Conceptualization by Visual Knowledge Organization. In: András Benedek, Kristóf Nyíri (szerk.) Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. (260 p.) Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2015. pp. 117-130.

Benedek, András G; Goodman, Christopher P.; Gyuri, Lajos: VISUAL SEMANTIC CONCEPTUALIZATION “Conceptipedia” a Collaboration Platform for “Wikinizers”. In: Fernando J Garrigos-Simon, Carlos Rueda-Armengot, Ignacio Gil-Pechuan, Sofia Estelles-Miguel (szerk.) Strategies for Teaching in the XXI Century. 250 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. pp. 13-27.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai