Békés, Vera

bekes

 

senior research fellow

Email: bekes.vera at btk.mta.hu

CV
List of publications

Research group

 

History of Philosophy; Epistemology
Phone number
Room number

 

+36 1 224 6700/186
30
Research area

 

philosophy of science, philosophy of language, epistemology, philosophy for children (PfC), comparative history of science
Research project

 

--
Teaching

 

Eszterházy Károly College, ELTE Angelusz Róbert College
Selected publications from the last five years

 

„Minden tudomány a közvetlen tudás hiányából sarjadt”. A romantika tudáseszményéről – in – Gurka Dezső (tanulmánykötet szerk.): Tudósok a megismerés színterein – A romantikus
tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Budapest Gondolat kiadó, 2012. 39-48.o.

„Egyetemeszmék és tudományképek” –in: Loboczky János (szerk.): Az egyetem eszméje az európai filozófiai tradícióban – ACTA Academiae AGRIENSIS. Nova Series Tom XXXVIII. – Eger 2011. 56-64. o.

„Miért nem emlékeznek a filozófusok saját gyermekkoruk „nagy kérdéseire“?” – In: TÖBBLET – Az EMFT periodikája Kolozsvár 2010/2. 7-29.o.

"A Polányi család és a pszichoanalízis". In: Erős Ferenc - Lénárd Kata - Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis - Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról.
Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008. 15-52.o.

 

 

 

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai