Balázs Gyenis is giving an invited talk in the conference titled "Causation and Reduction: From Metaphysics to the Sciences", organized by the University of Illinois, on the 4th of April (due to travel restrictions the conference moved online). Details can be found here.

A Modern Filozófia- és Eszmetörténet Kutatócsoport komplex filozófiatörténet-írói módszertan alapján interdiszciplináris kitekintéssel vizsgálja a 19–20. századi egyetemes és magyar filozófia- és eszmetörténetet, továbbá új hagyatéki anyagokkal bővíti és fejleszti az újszerű módszereket (pl. hálózatkutatás) alkalmazó Magyar Filozófiai Archívumot.

Tematikus súlypontok:

  • A kortárs európai filozófia irányzatai, különös tekintettel azok eredetére a késő tizenkilencedik – korai huszadik századi poszthegeliánus német és osztrák filozófiában.
  • A modern magyar filozófia kialakulása, saját hagyományai, valamint kapcsolatai a korabeli nemzetközi filozófiai és eszmetörténeti irányzatokhoz.
  • A filozófiatörténet-írás módszertana, elmélete és története.

Jász Borbála

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: + 36 1 224 6700/4181

Szabados Bettina

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4186

Szücs László Gergely

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4175

Varga Péter András (csoportvezető)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4176

Gyakorlati filozófia és a klasszikus hagyomány kutatócsoport kutatási területe két részből áll. Egyrészt a hagyományos, arisztoteliánus értelemben vett gyakorlati filozófia diszciplináris keretei közt kutat (morálfilozófia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, esztétika, retorika). Másfelől az antik és keresztény filozófiai gondolkodás európai recepciójának témakörében végez kutatásokat, kiemelt figyelemmel a középkori és kora modern korszakra, s ugyancsak kiemelten figyelve e hagyomány gyakorlati filozófiai területeire.

Hangai Attila

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4181

Hörcher Ferenc (csoportvezető)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4135

Németh Attila

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4135

Schmal Dániel

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4188

Szécsi Gábor

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: + 36 1 224 6700/4180

Turgonyi Zoltán

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4650

Kiemelt feladatunk a magyar filozófiatörténet, eszmetörténet és tudománytörténet nemzetközi kontextusban történő vizsgálata, különös tekintettel Közép-Európa filozófiai kultúráinak összehasonlító filozófiatörténeti vizsgálatára. Kutatásaink meghatározó vonása módszertani reflexivitása; feladatunk fontos része a filozófiatörténet módszertani kérdéseinek a kutatása a magyar és közép-európai filozófiatörténet-írásban, tekintettel a filozófiatörténet kapcsolatára más diszciplínákkal.

Gángó Gábor

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36 1 224 6700/4188

Kovács Gábor

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: + 36 1 224 6700/4191

Mester Béla (csoportvezető)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: + 36 1 224 6700/4191

Csaba Olay gives a talk with the title “Indulgence in play and gambling: Gadamer and Csíkszentmihályi” on October 19th at the conference “Philosophy of Gambling” at Macau University, and a talk with the title “Nancy’s early theory of community” on October 24th in the Institute of Philosophy of Chinese University Hong Kong. He gave the lecture “Implicit regional identity and explicit national identity” on October 8th in the Institute of Advanced Studies of the Babes-Bolyai University of Sciences (UBB-STAR).

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai