unadjustednonraw thumb d8a 
 

 

research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

Practical Philosophy and the Great Tradition
Phone numbers
 
Room number

 

 +36 1 224 6700/4135
 
 B.7.19
Research area

 

Ancient philosophy, Philosophy of Mind
Research project

 

NKFI 128651 Roman Philosophy and the Literary Self, principal investigator

NKFI 120375 Self-Interpretation, Emotions, and Narrativity, researcher

Teaching

 

 
Selected publications from the last five years

 

'Epicureans on Teleology and Freedom,’ in Arenson, K. (ed.) The Routledge Handbook of Hellenistic Philosophy, London/ New York: Routledge, 2020, 224-35.

'Atoms and Universals in Epicurus’, in Zilioli, U. (ed.) Atomism in Philosophy: A History from Antiquity to the Present, London/ New York: Bloomsbury, 2020, 93-112.

Arenson, K., Health and Hedonism in Plato and Epicurus, New York and London: Bloomsbury Academic, 2019, Bryn Mawr.

'Seneca és a titkos cenzor’, Ókor, 2019/1.

Epicurus on the Self, London/ New York: Routledge, 2017

unadjustednonraw thumb d8a 
 

 

tudományos munkatárs

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

 Gyakorlati filozófia és a klasszikus hagyomány
Telefonszámok
 
Szobaszám

 

 +36 1 224 6700/4135
 
 B.7.19
Kutatási terület

 

 Antik filozófia, elmefilozófia
Kutatási projekt

 

NKFI 128651 Római filozófia és az irodalmi én – vezető kutató

NKFI 120375 Önértelmezés, érzelmek és narrativitás – kutató

Oktatási tevékenység

 

 
Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

'Epicureans on Teleology and Freedom,’ in Arenson, K. (ed.) The Routledge Handbook of Hellenistic Philosophy, London/ New York: Routledge, 2020, 224-35.

'Atoms and Universals in Epicurus’, in Zilioli, U. (ed.) Atomism in Philosophy: A History from Antiquity to the Present, London/ New York: Bloomsbury, 2020, 93-112.

Arenson, K., Health and Hedonism in Plato and Epicurus, New York and London: Bloomsbury Academic, 2019, Bryn Mawr.

'Seneca és a titkos cenzor’, Ókor, 2019/1.

Epicurus on the Self, London/ New York: Routledge, 2017

hangai attila 
 

 

research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

 Practical Philosophy and the Great Tradition
Phone numbers
 
Room number

 

 +36 1 224 6700/4181
 
 B.7.28.
Research area

 

 Ancient Philosophy, Late Antique Philosophy Aristotelian Philosophy, Philosophy of Mind
Research project

 

 
Teaching

 

 Eötvös Loránd University: Ancient Greek Philosophy of Mind, Late Antique Philosophy
Selected publications from the last five years

 

 

Alexander of Aphrodisias on Simultaneous Perception. In D. Bennett  J. Toivanen (eds.) 2021, Philosophical Problems in Sense Perception: Testing the Limits of Aristotelianism. Springer Verlag

Aphrodisziaszi Alexandrosz megjegyzései a Sztoikus phantasia katalēptikē kapcsán. Magyar Filozófiai Szemle. 2017/4. 22-47

Az érzékelés tartalma – Aphrodisziaszi Alexandrosz. In Bárány István, Bolonyai Gábor, Ferenczi Attila, Vér Ádám (eds), Studia Classica, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 195-206

Gergely 

 

research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group

 

Lendület "Morals and Science"

Phone numbers
 
Room number

 

+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Research area

 

philosophy of mind, philosophy of science, autonomy of the special sciences, reduction and emergence, causal explanations in the life sciences

Research project

 

2019- Lendület "Morals and Science"

Teaching

 

BME-GTK Department of Cognitive Science; Course in philosophy of mind

Selected publications from the last five years

 

Fazekas, Péter & Gyenis, Balázs & Hofer-Szabó, Gábor & Kertész, Gergely (2019): A Dynamical Systems Approach to Causation. Synthese, https://doi.org/10.1007/s11229-019-02451-y

Fazekas, Péter & Kertész, Gergely (2019). Are higher mechanistic levels causally autonomous? Philosophy of Science Vol. 87.

Kertész, Gergely (2015): Az oksági autonómia problémájáról. In: Márton Miklós–Molnár János–Tőzsér János (eds.): Realizmus, magyarázat, megértés. L’harmattan Kiadó

Kertész, Gergely (2013): On Margitay’s Notion of Reduction by Definition. Tradition and Discovery, XXXIX:(2), pp. 16-21.

Fazekas Péter & Kertész Gergely (2011): Causation at different levels: tracking the commitments of mechanistic explanations. Biology & Philosophy, 26:(3), 365-383.

bernath laszlo 
 
 

Postdoctoral Fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group
 

Epistemology

Phone numbers
 
Room number
 
+36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Research area
 

The metaphysical and epistemological problems of moral responsibility and free will; ethics; metaphysics

Research project
 

"The Source of Moral Responsibility" (János Bolyai Research Fellowship, 2018-2021)

Teaching
 

Department of Philosophy, Pázmány Péter Catholic University (courses: history of analytic philosophy, philosophy of language, general history of philosophy)

Selected publications from the past five years
 

Morális felelősség, érdem és kontroll – A morális felelősség metafizikája. Budapest, L'Harmattan, 2018.

A szabad akarat kortárs libertariánus elméletei. Elpis 18 (1), 121–145. (2018)

(With Tamás Paár): Szabad-e hinnünk a morális felelősségben? Magyar Filozófiai Szemle 61(3), 9–30. (2017)

(With János Tőzsér): Szabad akarat és ágens-okozás. Magyar Filozófiai Szemle 60 (2), 46-66. o. (2016)

Self-Forming Acts and Other Miracles. Magyar Filozófiai Szemle 58:(1) pp. 104-116. (2014)

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai