Megőrzés - Kutatás - Megosztás

MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók terme, 2013. január 17–18.

 

Kétnapos konferencián mutatkoztak be az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának archívumai és gyűjteményei Dalos Anna, a Zenetudományi Intézet Lendület-kutatócsoportja vezetőjének, a konferencia szervezőjének kezdeményezésére. A rendezvény előadói számot adtak az MTA BTK különböző tagintézeteiben mindeddig egymástól függetlenül működő archívumok, gyűjtemények és könyvtárak történetéről, jelenlegi helyzetéről. A számvetés igényén túl az összejövetel célja volt a jelenlévő archívumvezetőkkel, archiválási projektek kezdeményezőivel eszmét cserélni az MTA BTK tervezett közös adatbankjának előkészítő munkájáról. Az adatbank az Akadémiánk hagyományaira utaló Tudománytár elnevezéssel áll majd a felhasználók rendelkezésére.

Az MTA vezetésének a téma iránti elkötelezettségét fejezték ki Csépe Valériának, az Akadémia főtitkárhelyettesének és Paládi-Kovács Attilának, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya elnökének üdvözlő szavai.

A konferencia részleteit lásd itt!

Intézetünket a konferencián Mester Béla képviselte. Előadásában bemutatta, hogy jellemzően hogyan őrződtek meg, illetve vesztek el magyar filozófusok hagyatékai a különböző archívumokban, majd fölvázolta intézetünk középtávú archiválási programját. Elemi kötelezettségünk a közvetlen kezelésünkben lévő archív anyagok megőrzése, feltárása, melynek legjobb példája a könyvtárunk állományának részét képező Málnási Bartók György-gyűjtemény. Továbbra is stratégiai partnerségre törekszünk a közelmúltban még intézetünk részét képező Lukács Archívum és Könyvtárral, valamint kezdeményezzük a különböző archívumokban, szétszórtan őrzött filozófiai vonatkozású dokumentumok másolatban, a filozófiatörténet-írás által megkívánt csoportosításban történő összegyűjtését. (Ilyen kezdeményezésünk volt a közelmúltban Palágyi Menyhért levelezése egy részének összegyűjtése.) A közeljövő legnagyobb feladata az emigrációban elhunyt magyar filozófusok szellemi hagyatékának összegyűjtése, archiválása. (Az ezen a téren mutatkozó gondokat jól mutatja Molnár Tamás hagyatékának nem megnyugtató helyzete.) A várható hagyatékok jellegére való tekintettel intézetünk archiválási munkáját a BTK archiválási programjába szervesen beintegrálódva, összintézeti támogatással és együttműködéssel tervezi megvalósítani.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai