A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Kutatócsoport szeretettel meghív minden érdeklődőt "Peregrinus előadás-sorozatának" Koramodern Szimpóziumára:

17:00 Kékedi Bálint (University of Aberdeen): Kutyák és mágnesek: Teleológiai megfontolások az állati viselkedés magyarázatában Descartes rendszerén belül

17:45 Sivadó Ákos (MTA BTK FI): Társadalmi és emberi testek "feltámasztása": William Petty politikai aritmetikájának fiziológiai forrásai

18:30 Mátyási Róbert (University of Toronto): A kifejezés fogalma Spinoza Etikájában

A szimpózium helyszíne: Budapest 1014, Országház u. 30. (Pepita terem)
A szimpózium időpontja: 2016. augusztus 3. 17:00

Az MTA BTK Filozófiai Intézetének kutatócsoportjai új, úttörő jellegű előadás-sorozatot indítanak „Peregrinus előadások” címmel. A sorozat célja, hogy lehetőséget adjon munkájuk, kutatásuk bemutatására azoknak a fiatal kutatóknak, akik hazai egyetemeken végeztek, azóta pedig tanulmányaikat külföldi doktori iskolákban folytatják. A sorozat előadásai egyedülálló alkalmat nyújtanak arra, hogy az anyaországi tudományosság és a külföldi, határainkon túli kutatói tevékenység kapcsolatba lépjenek egymással, illetőleg megerősítsék már meglévő kapcsolataikat. A sorozat szervezői kiemelten fontosnak tartják, hogy az előadások hallgatói beketintést kaphassanak az európai és amerikai doktori iskolákban zajló kutatásokba, előadóink pedig visszakapcsolódhassanak a magyar filozófiai vérkeringésbe - bízva abban, hogy a sorozat által kezdeményezett párbeszéd mindkét fél számára gyümölcsözőleg hat.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai