LENDÜLET
MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport. Kutatócsoport-vezető: Demeter Tamás
NKFIH
A valószínűség, a kauzalitás és a kontextualitás alapjainak újragondolása: alkalmazások a fizikában és azon túl. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 134 275
Vezető kutató: Szabó Gábor
Hume az igaz vallásról. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 135 152
Vezető kutató: Hartl Péter
A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 135 638
Vezető kutató: Mester Béla
A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 132 911
Témavezető: Kondor Zsuzsanna
Eötvös József levelezésének kiadása II. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 131 564 (BTK TTI, témavezető: Cieger András) Intézeti szenior kutató: Gángó Gábor
A fizika metafizikai alapjai formális megközelítésben. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 115 593
Témavezető: Szabó Gábor
BILATERÁLIS NEMZETKÖZI PROJEKTEK

Projekt a Rafał Smoczyński – Béla Mester (szerk.): Lords and Boors, Westernisers and ’Narodniks’. Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History című kötet kiadására a Wacław Felczak Alapítvány Örökéletű Tölgy programjának keretében. Témavezető: Mester Béla Waclaw Felczak Alapítvány logó javA kötet borítólapja itt érhető el.

Nyugatosítók és népiek. Egymást kizáró identitásképző elbeszélések a 19-20. századi lengyel és magyar eszmetörténetben (2020-2022) Vezető kutató a magyar oldalon: Mester Béla
Az eszmék áramlása és a nemzeti filozófiai hagyományok kialakulása: határokon átnyúló dialógusok / Миграция идей и формирование национальных философских традиций: диалоги поверх границ 2020–2022 (No. 20-511-23002). A Kutatási terv magyar nyelvű összefoglalása elérhető itt. Vezető kutató a magyar oldalon: Mester Béla
Fenntartható városi fejlődés - filozófiai, szociológiai és történeti elemzések. A Kutatási terv angol nyelvű összefoglalója itt érhető el. Vezető kutató: Jász Borbála
INTERDISZCIPLINÁRIS PROJEKTEK
The Intellectual History of the City. Vezető kutató: Hörcher Ferenc
The Historical Constitution of Hungary. Vezető kutató: Hörcher Ferenc (együttműködő partner: University of London, School of Slavonic and East European Studies)
Mohács 1526-2026 - Rekonstrukció és emlékezet. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Pécsi Tudományegyetem. Vezető kutató: Fodor Pál, Pap Norbert. Résztvevők a Filozófiai Intézetből: Kovács Gábor, Mester Béla
NEMRÉG BEFEJEZETT KUTATÁSOK
Eötvös József levelezésének kiadása. (2015-2019) OTKA-szám: K 112 137
Témavezető: Gángó Gábor
Az értelmiség szerepe a kollektív identitások megteremtésében Lengyelországban és Magyarországon a 19. és 20. században (2017-2019)
Vezető kutató a magyar oldalon: Mester Béla
A kreatív város eszméje Közép-Európában: eszmetörténeti víziók és empirikus mutatók (2016-2018)
Vezető kutató a magyar oldalon: Kovács Gábor
A magyar filozófiatörténet narratívái. (2012-2017) OTKA-szám: K 104 643
Témavezető: Mester Béla
Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon. (2013-2017) OTKA-szám: K 108 670 Vezető kutatók: Gyáni Gábor és Dávidházi Péter 
Résztvevők a Filozófiai Intézetből: Gángó Gábor, Hörcher FerencKovács Gábor, Mester Béla
The Budapest-Krakow Research Group on Probability, Causality and Determinism (2014-2016)
Kutatók: Gyenis Balázs, Szabó Gábor
A nemesi örökség szerepe a közép-európai állampolgárság kiformálódásában (2014-2016)
Kutató: Gángó Gábor

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai