A Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Kalligram Kiadó közös kiadásában megjelent a BTK Filozófiai Intézet tudományos tanácsadójának, Hévizi Ottónak új könyve TEMPUS ABSCONDITUM. Rejtőzködő idő. Tizenkét előadás Kant időfilozófiájáról címmel.

hevizi o rejtozkodo ido cover page 001

Részlet a könyv előszavából:

„Rejtőzködő idő, ismeretlen temporalitás: agnosztosz khronosz, tempus absconditum. Időről írni filozófiai könyvet: ezt mély meggyőződésem szerint csak olyan filozófus nyomát követve érdemes, aki tudta érteni az időt, de még élete végén sem tudhatta meg, hogy ez mennyire sikerült neki. Továbbá, csak olyasvalaki lehet érdemes, hogy az ő nyomába szegődjön, aki szintén próbálja érteni az időt, de sajnos ő sem tudhatja, hogy ebben mennyire jut. Válaszom megértetéséhez, nem tudva persze itt sem, hogy ez mennyire sikerül, egy író megállapítását hívom segítségül, Kosztolányiét, a tőle vett idézetben filozófusra cserélve a költőt, és időre az »életet«. Az igazi filozófus nem érti az időt, s azért ír, hogy az írással mint tettel megértse.”

A Tartalom itt, az Előszó itt érhető el.

A Mester Béla és Rafał Smoczyński szerkesztésében Lords and Boors – Westernisers and ‘Narodniks’: Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History címmel megjelenő kötet egy lengyel–magyar tudományos együttműködés tíz évének eredményeit tekinti át.

A kötet előszava itt, tartalomjegyzéke pedig itt érhető el; a kötet egésze hamarosan elérhető a Gondolat Kiadónál.

Lords and Boors cut

A kötet kiadását a Wacław Felczak Alapítvány támogatta. Waclaw Felczak Alapítvány logó jav

A Gondolat Kiadó gondozásában tanulmánykötet jelent meg a környezeti etika nevelés filozófiai alapjairól Természet és felelősség címmel Szécsi Gábor és Tóth I. János szerkesztésében. A kötet egyrészt a környezetfilozófia fogalmi kérdéseivel és kortárs irányzataival, másrészt a környezeti etika és nevelés filozófiai vetületeivel foglalkozik. A tanulmányok interdiszciplináris megközelítésben világítják meg az ún. ökologikus társadalom megteremtésére irányuló kezdeményezések elméleti fundamentumait.

Az Alkalmazott Filozófiai Társaság kétévente különböző témákat elemez. Idén a környezet, etika és nevelés témakört vizsgálta. E témakör jelentőségét nem kell hangsúlyoznunk. Modern világunkban egyidejűleg van jelen a környezetpusztító gondolkodás és gyakorlat, illetve a válság megoldására irányuló törekvés. Az ökologikus társadalom megteremtése érdekében a változások kiterjedt rendszerére van szükség, amely egyaránt érinti értékrendünket, gondolkodásunkat, fogyasztási szokásainkat, oktatási intézményeinket és technológiánkat. E folyamatokat kiválóan megragadja ez a tanulmánykötet, amelyet a szerkesztők jó szívvel ajánlanak a környezeti problémák általános kérdései iránt is érdeklődő olvasók számára.

Természet és felelősség

A kötetről bővebb információk ezen a linken érhetők el: https://www.gondolatkiado.hu/termeszet-es-felel-sseg-a-kornyezeti-etika-es-neveles-filozofiai-alapjai

Szécsi Gábor – Tóth I. János: Természet és felelősség. A környezeti etika és nevelés filozófiai alapjai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2020.

Megjelent Hévizi Ottó Diaphoron. Különbözés. Rendhagyó betekintés a filozófia terébe című online-könyve az Akadémiai Kiadó most indult „Betekintés” nevű könyvsorozata keretében (mersz.hu).

A könyv kiadói fülszövege: „A szerző egy képzetes téren át vezeti az olvasót az egyetemes filozófia alapvető fogalmait és elképzeléseit megismertetve. A filozófiai tér planetáriumában való utazás során kiderül, mit jelent belépni ebbe a térbe vagy kívül állni rajta. Megismerkedünk a tudással, a nem tudással, különféle irányzatokkal, az igazság, a valóság kétességével, képet kaphatunk a filozófiai tér külső és belső határairól. A könyv szerint a filozófia nem más, mint érvekkel végig gondolt, olykor a végsőkig vitt ’különbözés’ (görögül: diaphoron) tere. A szellemi relativitás tere, de nem a relativizmusé, a gondolati forgandóságé, és nem a teljes felfordulásé. A különbözésen, sokarcúságon, a sokféle értelemadáson alapuló filozófiakép azt a megfontolást tükrözi, amelyet Robert Musil így fejez ki: ’A szellemnek megvannak a szigorú törvényei. Ha sokértelművé válik, annak egyértelmű sokértelműségnek kell lennie.’ ”

Diaphron borító

Az online-könyv linkje: https://mersz.hu/hevizi-diaphoron-kulonbozes

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában olasz nyelven megjelent a 2019-ben Budapesten, a Filozófiai Intézet és a CISUECO (Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale, Magyar és Kelet-Közép-Európai Tanulmányok Egyetemközi Központja) által szervezett konferencia anyaga. Ez az esemény egy, a XX. századi történelemről és kultúráról szóló olasz-magyar konferenciasorozat harmadik részeként került megrendezésre.

A Francesco Guida és Turgonyi Zoltán által szerkesztett kötet címe Italia e Ungheria tra pace e guerra fredda (1945-1955) [Olaszország és Magyarország béke és hidegháború között (1945-1955)], tartalomjegyzéke itt megtekinthető. Kilenc olasz, egy horvát és hét magyar szerző előadását tartalmazza. Az utóbbiak között szerepel a Bölcsészettudományi Kutatóközpont három munkatársa is: Hörcher Ferenc, a Filozófiai Intézet tudományos tanácsadója (és volt igazgatója), Molnár Antal, a Történettudományi Intézet igazgatója és Turgonyi Zoltán, a Filozófiai Intézet tudományos főmunkatársa. Az olvasó a szóban forgó korszak történetéről, politikájáról, gazdaságáról, humán tudományairól, művészetéről, irodalmáról szóló tanulmányokat találhat a kötetben.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai