Az "Ismeretelméleti műhely-szeminárium" következő rendezvénye 2018. december 4-án 10.30-tól lesz,

címe: A megismerés kognitív és episztemikus modelljei a mesterséges intelligencia kutatásban

Vitaindítók:
Benedek András: A mesterséges intelligencia és az ismeretelmélet
Kondor Zsuzsanna: Filozófia és MI-kutatás

Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, B.7.16  (Trapéz terem)

Az "Ismeretelméleti műhely-szeminárium" következő rendezvénye 2018. április 3-án 16 órától lesz,

címe: Fenomenalitás és tudományfilozófia.

Vitaindítót Laki János tart, az előadás absztraktja itt olvasható.

Helyszín: MTA BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, B.7.16  (Trapéz terem)

Az "Ismeretelméleti műhely-szeminárium" következő rendezvénye 2017. május 30-án 13.30-tól a 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. VII. emeletén a Filozófiai Intézetben lesz. Vitaindítót Tőzsér János és Pöntör Jenő tart Mi a fizikalizmus? címmel.

Absztrakt:

A fizikalizmus a sztenderd meghatározás szerint az a tézis, hogy minden létező fizikai természetű. Azonban a fizikalista világkép korántsem merül ki abban az állításban, hogy az aktuális világban bármi létezzen is, instanciálja a fizikainak lenni tulajdonságot. Ugyanis ha fizikalista világkép igaz, akkor nem létezhet bármi. A fizikalizmus ontológialag szűkös elmélet. Nem nevezhetők fizikalistának olyan ontológiák, melyek szerint létezik Isten, léteznek karteziánus lelkek, angyalok, túlvilág, vagy kísértő szellemek. Nevezhetjük ezeket tiltott entitásoknak. A tiltott entitások pontos listájáról eltérhet a fizikalisták véleménye, azonban minden fizikalista ontológiának kell prezentálnia valamilyen tiltott entitásokat tartalmazó listát, azaz néhány olyan entitást, amelyek ha léteznének, cáfolnák a fizikalizmust. Ugyanis ha erre nem képes, akkor nem tudja megadni a fizikalizmus (mint metafizikai elmélet) igazságfeltételeit sem.

Előadásunkban azokat az elméleteket elemezzük részletesen, melyek a „mi a fizikai?, vagy a „mit értünk fizikai entitáson?” kérdésre válaszolnak. Három fontosabb elképzelés van forgalomban: (1) a fizikaiság elmélet alapú megközelítése, (2) a fizikaiság tárgy alapú megközelítése és (3) az ún. via negativa koncepció. Amellett érvelünk, hogy: (1) nem képes garantálni az ontológiai szűkösséget s ennélfogva tarthatatlan, (2) és (3) pedig főként azért tarthatatlan, mert intuíciónk szerint nyilvánvalóan fizikai természetű létezőket is kizárnak a fizikalista ontológiából.

Az "Ismeretelméleti műhely-szeminárium" következő rendezvénye 2017. április 25-én 13.30-tól a 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. VII. emeletén a Filozófiai Intézetben lesz.
Vitaindítót Békés Vera tart A 'nyelvrokonság' terminus fogalomtörténeti fordulatai címmel.

A vitaindító absztraktja ide kattintva olvasható.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai