Az MTA BTK Filozófiai Intézetének Ismeretelméleti csoportja havi rendszerességgel vitaindító beszámolók alapján, az egyéni kutatások és a közös projektek eredményeiről szervez beszélgetést, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. E kutatószemináriumokon egy-egy kolléga, vagy meghívott vendég, kidolgozás alatt álló gondolatait vitatjuk meg, előmozdítva az előadott ötletek, témák komplex és sokszempontú megformálását.

Az "Ismeretelméleti műhely-szeminárium" következő rendezvénye 2016. október 20-án lesz 14.00-tól a 1014 Budapest, Országház u. 30. alatt található 224-es teremben.
Vitaindítót Gyarmathy Ákos tart A figyelem episztemikus szerepe az érzékelés hierarchikus modelljeiben címmel.

Absztrakt:
Ahhoz, hogy az érzékelés diszjunktív elméleteiben elkerülhető legyen az úgynevezett következmény elv, különbséget kell tenni az érzékelés mint faktív reprezentációs állapot és a tudás között. Jelen írásban amellett érvelek, hogy az episztemikusan releváns reprezentációk csak tudatos érzékelések lehetnek, amiből az is következik, hogy az episztemikusan releváns értelemben vett érzékelés indirekt folyamat. Amellett kívánok érveket felsorakoztatni, hogy az episztemikus szempontból releváns, igazolt érzékelési állapotok kizárólag a top-down kognitív rendszerekkel konzisztens, tudatos reprezentációs állapotok lehetnek. Jelen írás azzal a javaslattal él, hogy az episztemikus szempontból fontos reprezentációk körét (melyhez hozzátartoznak a perceptuális episztemikus indokok is) a top-down folyamatok eredményeképp létrejövő reprezentációkra kell korlátozni, az ezekre a rendszerekre ható egyéb folyamatokat pedig ki kell zárni az episztemikusan megbízható (credible) információforrások köréből.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai