Ujvári Márta előadása

A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Ujvári Márta (Budapesti Corvinus Egyetem)

Holizmus Újra a Színen: Meddig Kövessük a Trendet?

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

Áttekintem a metafizika újabb holista trendjeit, egy tentatív tipológiát adva hozzá. A kompozíció nem-lineáris módját tartom a holizmus megkülönböztető vonásának, a jól ismert antiredukcionizmusa és emergentizmusa mellett. Azokat a holista nézeteket tartom ígéretesnek, amelyek tartózkodnak az extrém relácionizmustól, ami tagadja az önálló partikulárék létezését; illetve azon nézeteket tartom ígéretesnek, amelyek tartózkodnak egy artikulálatlan, mindent átfogó egész posztulálásától, ahol  sem a relációk, sem a terminusok nem számítanak valódi ontológiai tényezőnek. A végső javaslat az, hogy a holista perspektíva, egyensúlyban a beépített korlátok határt szabó szerepével működöképessé teheti ezt a fajta metafizikát.

Kulcsszavak: holizmus, nem-lineáris kompozíció, neo-Arisztoteliánizmus, relácionizmus, monizmus

Kommentátor: Kertész Gergely (BTK FI)

Időpont: 2020. szeptember 8. (kedd), 14. óra

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni:

https://meet.jit.si/Filozófiai_intézet_szeminárium

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai