Réz Anna előadása

A BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Réz Anna (ELTE BTK)

Szexuális vagy szexista? – A nőket érő munkahelyi zaklatásról

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

A nőket érő munkahelyi zaklatás jogi kodifikációja az Egyesült Államokban a feminista mozgalom egyik nagy sikertörténete. De tudunk-e egységes elméletet arról az erkölcsi kárról, amely a mai amerikai jogrend szerint zaklatásnak minősülő viselkedések következtében létrejön? Előadásomban először a zaklatás jogi tényállásának amerikai történetét és kontextusát veszem szemügyre, majd rátérek azokra az elméletekre, amelyek a zaklatás tilalmának erkölcsi igazolását nyújtják, és elkülönítem egymástól a nőket érő szexuális és nem-szexuális munkahelyi zaklatás különböző formáit. Végül ezen elméletek fényében kitérek arra a – praktikus szempontból periferikus, ám nagy közérdeklődésre számot tartó – kérdésre, hogy zaklatásnak tekinthetőek-e a jóindulatú szexizmus megnyilvánulásai.

Kommentátor: Tőzsér János (BTK FI)

Időpont: 2020. november 3. (kedd), 14. óra

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni:

https://meet.jit.si/Filozófiai_intézet_szeminárium

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai