A testtel bíró elme a filozófia történetében

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya

2020. november 6-án konferenciát rendez

A testtel bíró elme a filozófia történetében

címmel.

Az utóbbi nagyjából száz év angolszász dominanciájú elmefilozófiájának gyakran magától értetődő föltevése volt, hogy az elme nem más, mint mentális állapotok és folyamatok összekapcsolódó hálózata, a funkcionális állapotok (logikai és komputációs folyamatok) pedig függetlenek attól, hogy milyen testi formában implementálódnak. Manapság inkább az a nézet vált elfogadottá, hogy a test alapvető szerepet játszik a tapasztalásban, gondolkodásban, nyelvhasználatban, cselekvésben és értékelésben. Nyelvünkre és gondolkodásunkra erős hatást gyakorolnak a testi eredetű metaforák, s a mentális/emocionális állapotok artikulálásához a testi cselekedetek ismétlődő mintázatait használjuk.

A rövid távú filozófiatörténeti emlékezetben e a szemléletváltás gyakran az utóbbi húsz – harminc év nagy fordulataként jelenik meg. A konferencia előadásai azonban az elme és test lényegi kapcsolatáról az ókortól a 20. századig keletkezett filozófiai koncepciókat vizsgálják.

A konferencia programja:

9.50 Megnyitó

10 – 10.45 Lautner Péter (PPKE) Galénosz a lelki tulajdonságok testi feltételeiről

10.45 – 11.30 Borbély Gábor (ELTE BTK) "Vagy nem létezőnek hiszik a lelket, vagy úgy vélekednek, hogy a test mozgása révén jön létre": az arisztotelészi lélekfilozófia recepciójának kezdetei a középkorban.

11.30. – 11.40 kávészünet

11.40 – 12.25 Laki János (ELKH): Lélek és elme. Galilei a fenomenális állapotokról.

12.25 – 13.10 Schmal Dániel (PPKE): A karteziánus dualizmus és a testesültség problémája

13.10 – 14 ebédszünet

14 – 14.45 Golden Dániel (ELKH) A cselekvő testbe integrált elme – James, Mead és Dewey

14.45 – 15.30 Varga Péter (ELKH): A térészlelés »helyi jelekre« (Lokalzeichen) alapozott elmélete körüli vita a korai fenomenológiában

15.30 – 15.40 kávészünet

15.40 – 16.25 Kondor Zsuzsanna (ELKH): Bergson az elméről és a mozgásról

16.25 – 17.10 Benedek András (ELKH): Megjegyzések a „testesültség” terminus jelentéseiről mai és történeti kontextusok figyelembevételével

A konferenciához az alábbi linken keresztül lehet csatlakozni:

https://zoom.us/j/91452165421?pwd=RXRXWmRtNWVGYzRrY1JvQ3hORDBEQT09

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai