Németh Attila előadása

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Filozófiatörténet és Eszmetörténet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt

Németh Attila

Seneca és a lelkiismeret metaforái

című, osztályunk kutatószemináriumának keretében tartott előadására.

Az előadás összefoglalója:

Előadásomban arra a szerteágazó kérdésre keresem a választ, hogy a sztoikus Seneca milyen új lelki funkcióval (ha bármilyennel) ruházta fel a lélek vezérlő részét, a hégemonikont. A lelkiismeret (conscientia) fogalma egy olyan irodalmi műfajokat kombináló, nyelvileg komplex, gyakran szimbolikus-allegorikus kifejezésformában jelenik meg Seneca morálpszichológiájában, amit először egy történeti kontextusban tekintek át, hogy fogalomhasználatának a sajátosságait elemezzem. Ezt követően pedig arra teszek kísérletet, hogy megvizsgáljam, hogyan illeszkedik Seneca conscientia-fogalma korábbi, egymástól eltérő sztoikus emóció-felfogásokhoz, amely összehasonlítás eredményeképpen Seneca lelkiismeret-fogalma, mint egy új lelki képesség rajzolódik ki.

Időpont: 2020. november 24. (kedd), 14. óra

Az előadáshoz a következő linken, online lehet csatlakozni:

https://zoom.us/j/99133400670?pwd=SnRpL3R0ams5T09ucW9HSjF2eGIxQT09

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai