Bernáth László előadása

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt

Bernáth László

Rendelkezhetnek-e autonóm gépek morális felelősséggel fenomenális tudatosság nélkül?

című, osztályunk kutatószemináriumának keretében tartott előadására.

Az előadás összefoglalója:

Az utóbbi három évtizedben egyre többen állnak ki amellett, hogy azok az autonóm problémamegoldó rendszerek is rendelkezhetnek valamiféle felelősséggel, amelyek már a mai technológiai fejlettség szintjén is kivitelezhetőek. Közülük egyes filozófusok még tovább mennek, és amellett érvelnek, hogy nincs semmilyen elvi akadálya annak, hogy ezek az autonóm problémamegoldó rendszerek morálisan felelős entitások legyenek, dacára annak, hogy e gépek vagy szoftverek aligha rendelkeznek fenomenális tudatossággal. Azaz ezeknek a gépeknek nem jelenik meg kvalitatív módon a világ, nem tapasztalják meg, milyen a szenvedés, a fájdalom, az öröm és így tovább. Előadásomban rekonstruálom, hogyan érvelnek azok a filozófusok, akik szerint a fenomenális tudatosság hiánya nem elvi akadálya az autonóm rendszerek morális felelősségének, majd arra teszek kísérletet, hogy megmutassam: ez az érv - legalábbis jelenlegi formájában - nem túl erős, mivel episztemológiai feszültség van az egyes premisszái között. Míg az érv egyes premisszáiból az következik, hogy etikai természetű megfontolásaink megbízhatatlanok, addig más premisszái az érvnek csak akkor alapozhatóak meg, ha feltesszük, hogy etikai megfontolásaink megbízhatóak.

Időpont: 2021. február 16. (kedd), 15. óra

Az előadáshoz a következő linken, online lehet csatlakozni:

https://zoom.us/j/91069814672?pwd=VGVjdGFJQTVkYXd1elVUbU5xaUNFdz09

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai