Laki János előadása

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt

Laki János

Kollektív intellektuális erények a tudományos igazolásban

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

A nyugati társadalmakban néhány évszázada a sikeres kognitív gyakorlat emblematikus megtestesítője a tudomány. A filozófia azonban sokszor zavarban van, ha magyaráznia kell ezt a sikerességet. Ennek két oka van:

1) Az episztemológia hagyományosan individualista, a tudományos tudás előállítása és igazolása pedig az utóbbi bő fél évszázadban egyre inkább kollektív tevékenységgé vált, s ez gyakran olyan ismeretelméleti kérdésekhez vezet, melyek megoldására a filozófia nem rendelkezik megfelelő eszköztárral. Egyre gyakoribb például, hogy a megismerő ágens szerepét nem individuum, hanem kutatócsoport vagy más közösség tölti be. Nemcsak kollektív hitek kollaboratív előállításáról van itt szó, hanem arról is, hogy folyamatosan növekszik az olyan tudományos vélekedések száma, melyek igazolására csakis csoportok képesek. Ez fölveti a szubjektum pluralitásának nem könnyű kérdését: tulajdoníthatunk-e közösségeknek episztémikus állapotokat, milyen értelemben tekinthetünk társadalmi csoportokat az őket alkotó individuumoktól különböző ágenseknek.

2) A másik nehézség az igazolás evidencialista koncepciójával kapcsolatos. A sokat tárgyalt (és gyakran eltúlzott jelentőségű) aluldetermináltság és elméletfüggőség mellett, egyre növekvő jelentőséget kap a specializáció. A specializálódás és intellektuális munkamegosztás megszünteti a kutatásban részt vevők kompetenciális egyenrangúságát, episztémikus függőségeket alakít ki, így nem könnyű megmondani, hogyan kapcsolhatók össze racionálisan a különböző szakértői csoportok által előállított vélekedések. Milyen feltételek fennállása esetén tekinthetők az átadott vélekedések (testified belief) igazoltnak, ha az igazolásukhoz használt evidenciák nem hozzáférhetőek a nem specialisták számára?

Előadásomban e két problémát együtt tárgyalom. Amellett hozok föl érveket, hogy a kollaboratív módon létrehozott komplex tudományos hitek igazolását nem egyes személyek, hanem egy normatív módon működő társadalmi intézményrendszer végzi. Az igazolást evidenciák helyett kollektív intellektuális erények kontrolálják, az nem egy fázisból áll, hanem folyamat, mely nem korlátozódik egyetlen tudományos közösségre. Annak megmutatására törekszem, hogy a tudományos igazolás ilyen fölfogása lehetővé teszi a hagyományos evidencializmusnak egy kollektív intellektuális erényeken alapuló, operacionalista igazolás-koncepcióval való fölváltását.

Időpont: 2021. március 2. (kedd), 15. óra

Az eseményhez csatlakozni lehet:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 951 4781 3159 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-laki

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 951 4781 3159 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai