2019. nov. 29-én kerül sor a BTK Filozófiai Intézetében a "Ki a jelentős magyar filozófus? Relevanciakritériumok és kánonalkotás a 19-20. századi magyar filozófia történetírásában" című konferenciája. Bővebb információ a konferencia plakátján és absztraktfüzetében található.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

kep

A BTK Filozófiai Intézete minden érdeklődőt szeretettel meghív

Olay Csaba
Ritter-iskola: modernitás és kompenzáció

című előadására.

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem
Időpont: 2019. november 5., kedd, 14.00

Az előadás absztraktja:

Az előadás célja, hogy a Ritter-iskola vezéralakjának, Joachim Ritternek néhány alapgondolatát körvonalazza, majd ehhez kapcsolódóan egy pillantást vessen az egyik legjelentősebb tanítvány, Odo Marquard hermeneutikai szkepszisére. A Ritter-iskola – a Heidegger-tanítványok és a Frankfurti Iskola mellett legfontosabb 20. századi német filozófiai csoportosulás – meghatározó témája a modernitás Hegelhez kapcsolódó értelmezése, mely a felvilágosodás elvi szintű elismerése mellett lényeges hiányosságokat és megoldatlanságokat rögzít abban. Ritter modernitásról alkotott képe két összetartozó tétellel jellemezhető: A modern kor egyszerre az emberi szabadság beteljesülése és egyúttal ebből adódó, feloldhatatlan, viszont kompenzálható szerkezeti hiányosságok kialakulása. A modern ipari társadalom egyrészt elhozta és egyre globálisabban kiteljesíti minden ember mint ember szabadságát és mint embert általános jogalannyá avatja. Másrészt viszont a szubjektivitás – a reformációban lezajló – kiépülése nélkülözhetetlenné teszi az egyén számára a történetileg hagyományozódó, partikuláris értelemösszefüggéseket. Utóbbi szempontot hivatott lefedni a kompenzáció gondolata, melyet Ritter elsősorban a szellemtudományok és a művészet feladatának tekint. Odo Marquard a maga részéről egy szkeptikus pozíciót dolgoz ki, melyet alapvetően az különböztet meg Ritter álláspontjától, hogy kevésbé szorítkozik a modern ember helyzetére, sokkal inkább általában véve az emberi végesség szkeptikus filozófiáját kívánja nyújtani. Az előadás mindkét esetben igyekszik számba venni a vázolt álláspontok nehézségeit és lehetséges kritikáit.

Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt az alábbi rendezvényre:

The Future of the Humanities in a Disruptive World
Debating Challenges and Opportunities

A panel discussion with

Karla Pollmann
Dean of the Faculty of Arts,
University of Bristol

Confirmed discussants:
Tim Crane
Tamás Demeter
István Kenesei
Gábor Kiss Farkas
Benedek Láng
Csaba Pléh
Iván Szelényi
Gábor Zemplén

The focal points of the discussion will be:
-The function of the Arts and Humanities in a Changing World: how to Innovate the Curriculum?
-What is "Progress" in the Arts and Humanities?
-Application and Commercialization in Higher Education - Opportunities and Limits
-How to Organize Successful Inter- and Multidisciplinarity in Challenge-led Research Clusters?

Date of the event: 4th of November, 2019, 10 AM
Venue of the event: Research Centre for the Humanities, 1097 Budapest, Tóth Kálmán st. 4., 7th Floor, Trapéz Room

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet közös szervezésében kerül megrendezésre a

Urban Cultures in The Early Modern Habsburg Territories

című konferencia.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2., Főépület, I. emelet, Hunyadi terem
Időpont: 2019. november 4.

Regisztráció itt.

Program:

10-11.15 Keynote lecture

Jaroslav Miller: A Dream World of Ideas and Crudeness of Reality: Early Modern City as an Utopia

Session I.: Town Descriptions

11.30-12.15 Ferenc Hörcher: Town descriptions and urban politics in Márton Szepsi Csombor's European Travel Journal

12.15-13.00 Katalin Simon: Urban Environment in Buda in the 18th Century

13-14.00 Lunch break

Session II.: Governing Urban Communities

14.00-14.45 István Németh: Cities, Self-government, State in the Early Modern Age. The Political Framework of Urban Life

14.45-15.30 Peter Benka: Early modern towns as language communities : The case of Upper Hungarian free royal boroughs

15.30-16.15 Adam Smrcz: Jansenism and Urban Politics in 18th-Century Hungary

16.15-16.45 Coffee break

Session III.: An Outlook on non-Habsburg territories

16.45-17.30 Krisztina Péter: Image, Print and Manuscript in Early Modern Cologne

17.30-18.15 Eszter Kovács: Montaigne as the Mayor of Bordeaux: Mapping a Political Network

2019. nov. 29-én kerül sor a BTK Filozófiai Intézetében a "Ki a jelentős magyar filozófus? Relevanciakritériumok és kánonalkotás a 19-20. századi magyar filozófia történetírásában" című konferenciája. Bővebb információ a konferencia plakátján és absztraktfüzetében található.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

kep

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai