Szemináriumsorozat: Boros Gábor

Szükséges-e újraírni a filozófia  történetét?

címmel az MTA BTK Filozófiai  Intézetének Filozófiatörténeti Kutatócsoportja beszélgetést  szervez Boros Gábor: Filozófia, történelem, történetek című tanulmányában (Élet és Irodalom, LVII. évf. 7. sz. 2013. február  15. 13. old.) kifejtett gondolataihoz kapcsolódva, az intézet szemináriumsorozatának  keretében.

Időpont:  2013. április 23-án, kedden, 16h-kor.

Helyszín:  Országház u. 30, Pepita terem.

Vitaindító  előadást tart Boros Gábor; korreferátumok: Békés Vera, Gángó  Gábor, Mester Béla, Schmal Dániel.

Arra a kérdésre  keressük a választ, hogy szükséges-e újraírni a filozófia történetét,  és ha igen, akkor milyen alapon, alapokon.

Boros Gábor  elsősorban a XVII. század filozófia történetére vonatkozó kánon  problémáira reflektál, de gondolatai nagyon is megfontolandók a  filozófia saját történetének ma bevett hagyományával kapcsolatban  is.

A beszélgetés  kapcsolódik ahhoz a cikkben felvetett dilemmához is, hogy vajon a  huszadik század második felében kialakult tudományfejlődés-elméleti  modellek mennyiben tudnak hozzájárulni a filozófiatörténet-írás  megújulásához.

 

Boros Gábor cikkének részletét itt olvashatja.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai