Szemináriumsorozat: Hörcher Ferenc

Az MTA BTK Filozófiai Intézet tisztelettel meghívja szemináriumsorozatának következő eseményére,

HÖRCHER FERENC,
Esztétikai gondolkodás és gyakorlat az udvari kultúrában:
Sir Philip Sidney példája című előadására.

Rendezvényünk időpontja: 2013. április 30, 16h;
helye: MTA BTK, 1014 Budapest, Országház utca 30., Pepita terem

Az előadás fő kérdése az előadó két most befejeződő kutatási projektjének metszéspontján fogalmazódott meg. Egy, a késő reneszánsz, kora modern esztétikai gondolkodásra vonatkozó OTKA-kutatás, és a felvilágosodás korának esztétikai gondolkodását összegző NKA finanszírozta kutatás vezetett el ugyanis Sir Philip Sidney (1554-1586) alakjához és életművéhez. A kérdés pedig, amely az angol költő, udvaronc, katona alakja, kultusza és poétikai műve (The Defence of Poetry, (1596)) kapcsán felmerül, a következőképp hangzik: mit jelent az ízlés fogalma e korszakban, s hogyan kapcsolja össze a morálfilozófia, a politika és az esztétika dimenzióit.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai