Szemináriumsorozat: Olay Csaba

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

OLAY CSABA
"Implicit és explicit nemzeti identitás"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2013. december 10., 16:00

Az előadás a nemzeti identitás implicit és explicit rétegének megkülönböztetését bevezetve vázolja a kollektív identitásként értelmezett nemzeti identitás olyan koncepcióját, mely explicit rétegében alapvető narratív dimenzióval rendelkezik. A gondolatmenet első lépésben tisztázza, hogyan különíthető el a nemzeti identitás implicit és explicit szintje, illetve hogy milyen értelemben tekinthető kollektív identitásnak. Második lépésként áttekintem, hogy a bevezetett megkülönböztetés milyen hozadékkal jár néhány fontosabb nacionalizmuselmélet vonatkozásában. Végül az előadás a nemzeti identitás explicit rétegének narratív jellegét tárgyalja, s ehhez támaszkodik a személyes narratív identitás koncepciójának analógiájára.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai