Szemináriumsorozat: Guba Ágoston

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

GUBA ÁGOSTON
"Pszichikus okság Plótinosznál"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. február 4., 16:00

Plótinosz metafizikájának legalapvetőbb tézise, hogy a valóság több, hierarchikus szintre oszlik, amelyek létezése nem önálló, hanem mindig az ontológiailag felettük álló szinttől függenek. Ugyanez az elv érvényesül a természetfilozófiájában is: a materiális dolgok létezése nem független, hanem a fizikai világot létrehozó és fenntartó Lélektől függ. De hogyan képes ez a magyarázati modell számot adni a természeti világban lejátszódó fizikai hatáselszenvedésekről? Előadásomban erre a problémára igyekszem reflektálni a látás kérdéséből kiindulva.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai