Szemináriumsorozat: Kovács Gábor

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

KOVÁCS GÁBOR

"Modernitáskoncepciók a két világháború közötti magyar nemzetkarakterológiákban"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. február 18., 16:00

Az előadás tárgya a két világháború magyar nemzetkarakterológiákban kirajzolódó modernitáskoncepció(k) sajátos szerkezete. A téma kibontásához szükséges azoknak a kontextusoknak legalább jelzésszerű felvázolása, melyekbe a korszak hazai nemzetkarakterológiája beágyazódik. A korabeli nemzetkarakterológiai irodalom – mind a magyar mind pedig a nemzetközi – szorosan kapcsolódik –a kultúrkritikai–modernitáskritikai attitűddel átitatott – ún. válságfilozófiához, amely nemigen választható el a német konzervatív forradalom diffúz, fogalmilag nehezen megragadható és intézményes formát sohasem öltő mozgalmától. A modernitás mint olyan válik itt problematikussá; az univerzálissal szembeállított egyedi, a nemzeti lényeg tűnik fel olyan kulcskategóriaként, mint ami alkalmas fogódzópontnak tűnik az általános válsághangulatban. A korszak magyar nemzetkarakterológiái vagy egy alternatív, harmadikutas modernitásban vélik megtalálni a kiutat a válságból, vagy pedig egy reszakralizált valóság képét rajzolják meg. A nemzetkarakterológiai problematika értelmezéséhez fontos támpontokkal szolgál a vereség kultúrájának Wolfgang Schivelbusch által bevezetett fogalma.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai