Szemináriumsorozat: E. Szabó László

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

E. SZABÓ LÁSZLÓ

"Fizikai elméletek fizikalista értelmezése"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. március 25., 16:00

Fizikusok és filozófusok egyaránt hajlamosak úgy gondolni egy fizikai elméletre, hogy az a fizikai világ szerkezete és valamely absztrakt matematikai struktúra között, az emberi értelem által teremtett referenciális viszony terminusaiban fennálló megfelelést ragad meg. Eszerint egy fizikai elmélet előfeltételezi absztrakt, mentális és fizikai dolgok létezését. Azonban, ha a fizikalizmus doktrínája igaz, minden fizikai, pontosabban minden a fizikai dolgokon szuperveniál. A világ minden ténye a fizikai tények által van kikényszerítve. Hogyan lehet akkor elhelyezni egy fizikai elméletet egy tisztán fizikai ontológiában? Vagyis:
1) Hogyan lehet kifejezni a fizikai világ terminusaiban egy logikai/matematikai igazságot? Pontosabban, a fizikai világ mely tényállásai konstituálnak egy logikai/matematikai tényt?
2) Hogyan lehet a matematikai struktúrák és a fizikai világ között
elgondolt szemantikai viszonynak értelmet adni? Más szóval, mik lennének a fizikai világ terminusaiban kifejezhető objektív feltételei annak, hogy egy ilyen szemantikai viszony megvalósuljon? 3) A fizikai világ terminusaiban hogyan lehet kifejezni azt a tényt, hogy egy fizikai elmélet a fizikai világ egy darabjának igaz/helyes elmélete?

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai