Társadalomfilozófiai vitakör

Célunk, hogy megismerjük, megismertessük a jelenleg Magyarországon zajló, tág értelemben vett társadalomelméleti, társadalom-, történelem-, vagy politikai filozófiai kutatások eredményeit, előfeltevéseit, elősegítsük a társadalom- és politikai filozófusok közötti diskurzusokat és az egyes társadalomelméleti diszciplínák képviselői közötti párbeszédet. A meghívott vendégeink filozófus, szociológus, politológus, történész vagy jogász kutatók, akik nagyobb, társadalomfilozófiai relevanciával bíró kutatásban vesznek részt, vagy akiknek a közelmúltban könyvük, nagyobb lélegzetvételű publikációjuk jelent meg egy számunkra érdekes témában. Összejöveteleinken konkrét szövegeket, kérdésfeltevéseket vizsgálunk filozófiai módszerekkel. A vitasorozat azonban nem pusztán zárt „vitakörként” működik: azok megjelenésére, aktivitására is feltétlenül számítunk, akik pusztán egy-egy általunk felvetett téma iránt érdeklődnek. A vitakör összejöveteleit minden második hétfőn 16 órától tartjuk az MTA Filozófiai Intézetében. (Budapest, 1014 Országház u. 30.)

A 2014-ben meghirdetett programok és előadók:


2014. november 10. „A szabadságtól a sorsközösségig – A kollektív praxis lehetőségei Martin Heideggernél”

Schwendtner Tibor (Eszterházy Károly Főiskola)

Olay Csaba (ELTE)

 

2014. november 24. „A szuverenitás teodíceája: Joseph de Maistre”

Nyirkos Tamás (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Kis-Jakab Dóra (MTA, Filozófiai Intézet)

 

2014. december 8. „Osztály és elismerés”

Huszár Ákos (KSH)

Szücs László Gergely (MTA, Filozófiai Intézet)

 

2015. január 5. „Margaret Cavendish hierarchikus vitalizmusa”

Szántó Vera (ELTE, Nyugat-Csehországi Egyetem)

Schmal Dániel (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai