Szécsi Gábor új kötete

Média és társadalom az információ korában címmel jelent meg Szécsi Gábor új könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában. A szerző az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa.

Az információs technológiák mindennapi használata révén a média logikája mindinkább behálózza életvilágunkat, hatással van a társadalom és a kultúra minden elemére. Szécsi Gábor könyve a társadalmi élet feltételrendszerét átalakító mediatizáció értelmezéséhez kínál új szempontokat. Külön is foglalkozik a jelenség politikára és tudományra gyakorolt hatásával. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az információ korában a politika és a tudomány mediatizációja új szakaszba lépett, aminek következtében ma már mindinkább a két társadalmi alrendszer és a média kölcsönös egymásra hatásának, a politikai és tudományos közösségek ebből fakadó mediatizálódásának lehetünk tanúi.

Szécsi Gábor: Média és társadalom az információ korában. Kommunikációfilozófiai adalékok a mediatizáció fogalmához. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai