Varga Péter András publikációja

A németországi Herder kiadó által kiadott "»Alles Wesentliche lässt sich nicht schreiben« Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerks" című kötetben jelent meg intézetünk munkatársának, Varga Péter Andrásnak tanulmánya. Az "Edith Stein als Assistentin von Edmund Husserl: Versuch einer Bilanz im Spiegel von Husserls Verhältnis zu seinen Assistenten. Mit einem unveröffentlichten Brief Edmund Husserls über Edith Stein im Anhang" című német nyelvű írás Edith Stein közreműködői szerepét vizsgálja a fenomenológia alapítójának, Edmund Husserlnek életművében Husserl más asszisztenseihez -- pl. Eugen Fink, Martin Heidegger -- fűződő szakmai és személyes viszonyának előterében. A történeti és filozófiai elemzéseket egy eddig ismeretlen és kiadatlan Husserl-levél közreadása egészíti ki a tanulmány függelékében.
A kötet mind nyomtatott, mind online formában megjelent (előnézet), a tanulmány a szerkesztők engedélyével közzétett preprint változata pedig itt érhető el. A kutatást az OTKA PD105101 számú pályázata támogatta.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai