unadjustednonraw thumb d8a 
 

 

research fellow

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CV

List of publications

Research group

 

Practical Philosophy and the Great Tradition
Phone numbers
 
Room number

 

 +36 1 224 6700/4135
 
 B.7.19
Research area

 

Ancient philosophy, Philosophy of Mind
Research project

 

NKFI 128651 Roman Philosophy and the Literary Self, principal investigator

NKFI 120375 Self-Interpretation, Emotions, and Narrativity, researcher

Teaching

 

 
Selected publications from the last five years

 

'Epicureans on Teleology and Freedom,’ in Arenson, K. (ed.) The Routledge Handbook of Hellenistic Philosophy, London/ New York: Routledge, 2020, 224-35.

'Atoms and Universals in Epicurus’, in Zilioli, U. (ed.) Atomism in Philosophy: A History from Antiquity to the Present, London/ New York: Bloomsbury, 2020, 93-112.

Arenson, K., Health and Hedonism in Plato and Epicurus, New York and London: Bloomsbury Academic, 2019, Bryn Mawr.

'Seneca és a titkos cenzor’, Ókor, 2019/1.

Epicurus on the Self, London/ New York: Routledge, 2017

unadjustednonraw thumb d8a 
 

 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

 Gyakorlati filozófia és a klasszikus hagyomány
Telefonszámok
 
Szobaszám

 

 +36 1 224 6700/4135
 
 B.7.19
Kutatási terület

 

 Antik filozófia, elmefilozófia
Kutatási projekt

 

NKFI 128651 Római filozófia és az irodalmi én – vezető kutató

NKFI 120375 Önértelmezés, érzelmek és narrativitás – kutató

Oktatási tevékenység

 

 
Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

'Epicureans on Teleology and Freedom,’ in Arenson, K. (ed.) The Routledge Handbook of Hellenistic Philosophy, London/ New York: Routledge, 2020, 224-35.

'Atoms and Universals in Epicurus’, in Zilioli, U. (ed.) Atomism in Philosophy: A History from Antiquity to the Present, London/ New York: Bloomsbury, 2020, 93-112.

Arenson, K., Health and Hedonism in Plato and Epicurus, New York and London: Bloomsbury Academic, 2019, Bryn Mawr.

'Seneca és a titkos cenzor’, Ókor, 2019/1.

Epicurus on the Self, London/ New York: Routledge, 2017

hangai attila 
 

 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

 Gyakorlati filozófia és a klasszikus hagyomány
Telefonszámok
 
Szobaszám

 

 +36 1 224 6700/4181
 
 B.7.28.
Kutatási terület

 

ókori filozófia, késő antik filozófia, arisztotelészi filozófia, elmefilozófia
Kutatási projekt

 

 
Oktatási tevékenység

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem: Ókori Görög Elmefilozófia, Késő Antik Filozófia

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Alexander of Aphrodisias on Simultaneous Perception. In D. Bennett  J. Toivanen (eds.) 2021, Philosophical Problems in Sense Perception: Testing the Limits of Aristotelianism. Springer Verlag

Aphrodisziaszi Alexandrosz megjegyzései a Sztoikus phantasia katalēptikē kapcsán. Magyar Filozófiai Szemle. 2017/4. 22-47

Az érzékelés tartalma – Aphrodisziaszi Alexandrosz. In Bárány István, Bolonyai Gábor, Ferenczi Attila, Vér Ádám (eds), Studia Classica, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 195-206

Gergely 

 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Lendület Morál és Tudomány

Telefonszám
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Kutatási terület

 

Elmefilozófia, Tudományfilozófia, a speciális tudományok autonómiája, redukció és emergencia, oksági magyarázatok az élettudományokban

Kutatási projekt

 

2019- Morál és Tudomány, MTA Lendület Pályázat

Oktatási tevékenység

 

BME-GTK Kognitív Tudomány Tanszék, Elmefilozófia kurzus

Az elmúlt öt év legfontosabb publikációja

 

Fazekas, Péter & Gyenis, Balázs & Hofer-Szabó, Gábor & Kertész, Gergely (2019): A Dynamical Systems Approach to Causation. Synthese, https://doi.org/10.1007/s11229-019-02451-y

Fazekas, Péter & Kertész, Gergely (2019). Are higher mechanistic levels causally autonomous? Philosophy of Science Vol. 87.

Kertész, Gergely (2015): Az oksági autonómia problémájáról. In: Márton Miklós–Molnár János–Tőzsér János (eds.): Realizmus, magyarázat, megértés. L’harmattan Kiadó

Kertész, Gergely (2013): On Margitay’s Notion of Reduction by Definition. Tradition and Discovery, XXXIX:(2), pp. 16-21.

Fazekas Péter & Kertész Gergely (2011): Causation at different levels: tracking the commitments of mechanistic explanations. Biology & Philosophy, 26:(3), 365-383.

sá 
 
 

tudományos segédmunkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz 

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Modern Filozófiatörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+ 36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Kutatási terület
 

Eötvös József levelezése, kora modern platonizmus és sztoicizmus

Kutatási projekt
   
Oktatási tevékenység
 

ELTE BTK ("Irodalom és filozófia találkozásai - Bonfini, Brandolini, Apáczai", "A fideizmus és (minden)tudás eszméje a régi magyar irodalomban", "Kora újkori latin szövegolvasás (Justus Lipsius: De Constantia)"

Az utóbbi öt év
öt legfontosabb publikációja
 

A természet géptelenítése – avagy kora modern atomista elméletek hatása a mechanisztikus és vitalista természetfilozófiákra, Magyar Filozófiai Szemle 60:3, pp. 48-64. (2016)

The Problem of "Stoic Fate" - On Whether Herbert of Cherbury was a Lipsian, Kultura i Edukacja 4: Paper 12. (2016)

A fakultások vitája - avagy Edward Herbert of Cherbury az innátizmusról, Magyar Filozófiai Szemle 61:4, pp. 48-61. (2017)

When the Stoic Chameleon came accross the Cylinder – Stoicism and the Matter of Confessions, ELPIS (2018)

A hipotetikus szükségszerűség szerepe Francisco Suárez végzetfogalmában, ELPIS 18 (2018/1), pp. 19-30.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai