Huoranszki Ferenc előadása

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Huoranszki Ferenc (CEU)
Fenomenalizmus és fizikai valóság

című előadására.

Az előadás helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30., Pepita terem
Az előadás időpontja: 2016. február 4. (csütörtök), 18 óra.

Absztrakt:

Az alapvető fizikai tulajdonságok diszpozícionálisak: erők, képességek, potencialitások.  De létezhetnek-e ilyen tulajdonságok az elmétől függetlenül? Tegyük fel, hogy csak olyan entitások létezhetnek, amelyek természete abszolút mértékben meghatározott, továbbá hogy a diszpozíciók, potencialitások természetét csak aktualizációjuk segítségével azonosíthatjuk. E feltevések mentén a fenomenalizmus mellett a következő érv fogalmazható meg: miután  egy diszpozíció természetét nem határozhatja meg egy másik körbenforgás nélkül, a fizikai tulajdonságok léte az azokat aktualizáló kvalitatív tulajdonságok lététől függ. Ez utóbbiakra azonban csak a mentális tulajdonságok szolgáltatnak példát, ezért a fizikai tulajdonságok léte a mentális tulajdonságok lététől függ.  

Az előadásban két tézis mellett fogok érvelni. (1) A kvalitatív változás se nem szükséges se nem elégséges feltétele egy diszpozíció aktualizációjának, ezért annak természetét a kvalitatív aktualizáció önmagában nem határozhatja meg. (2) A kvalitatív tulajdonságok természete is meghatározatlan: általában semmi sem támasztja alá, hogy a meghatározottság bármilyen értelemben feltétele lenne a létezésnek.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai