Az MTA BTK Filozófiai Intézete Vallásfilozófiai és Hermeneutikai Osztálya Vallásfilozófiai Csoportjának 2016. tavaszi rendezvényei:

Műhelybeszélgetések a csoport tagjainak megjelent köteteiről, illetve munkáiról.


2016. IV. 5., 10:30. Frenyó Zoltán: Korfordulón. MTA BTK Filozófiai Intézet, Bp. 2015.

2016. IV. 19., 10:30.  Turgonyi Zoltán: Természetjog egy természet alatti világban. Horváth Sándor ember- és társadalomképe. OTKA-tanulmány.

2016. V. 3., 10:30.  Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve. Szent István Társulat, Bp. 2016.

2016. V. 31., 9:30. Kerekes Erzsébet: Szavak közt az idő. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2015. (Ez a rendezvény egyben a fiatal kutatók beszámolóinak sorába is illeszkedik.)

A beszélgetések helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30. Pepita terem.

Tuboly Ádám Tamás "Reconstructing and Contextualizing Frank's 'Science, Facts, and Values'" címmel tart előadást a Bécsi Egyetem (University of Vienna) Bécsi Kör Intézetében (Vienna Circle Institute) 2016. március 17-én.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Huoranszki Ferenc (CEU)
Fenomenalizmus és fizikai valóság

című előadására.

Az előadás helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30., Pepita terem
Az előadás időpontja: 2016. február 4. (csütörtök), 18 óra.

Absztrakt:

Az alapvető fizikai tulajdonságok diszpozícionálisak: erők, képességek, potencialitások.  De létezhetnek-e ilyen tulajdonságok az elmétől függetlenül? Tegyük fel, hogy csak olyan entitások létezhetnek, amelyek természete abszolút mértékben meghatározott, továbbá hogy a diszpozíciók, potencialitások természetét csak aktualizációjuk segítségével azonosíthatjuk. E feltevések mentén a fenomenalizmus mellett a következő érv fogalmazható meg: miután  egy diszpozíció természetét nem határozhatja meg egy másik körbenforgás nélkül, a fizikai tulajdonságok léte az azokat aktualizáló kvalitatív tulajdonságok lététől függ. Ez utóbbiakra azonban csak a mentális tulajdonságok szolgáltatnak példát, ezért a fizikai tulajdonságok léte a mentális tulajdonságok lététől függ.  

Az előadásban két tézis mellett fogok érvelni. (1) A kvalitatív változás se nem szükséges se nem elégséges feltétele egy diszpozíció aktualizációjának, ezért annak természetét a kvalitatív aktualizáció önmagában nem határozhatja meg. (2) A kvalitatív tulajdonságok természete is meghatározatlan: általában semmi sem támasztja alá, hogy a meghatározottság bármilyen értelemben feltétele lenne a létezésnek.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai