Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Nenad Miscevic
The Semantics of Pejoratives című előadására.

Az előadás időpontja: 2015. február 10., 16:00
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.

A core theory of offensive communication should deal with semantics and pragmatics of offensive language and discourse, defining the notion of offense and offending, placing it within (a view of) pragmatics. This talk addresses the topic of pejoratives or slurs, and builds (a sketch of) a unitary semantic theory. It discusses issues of reference, neutral sense, evaluative aspects of pejoratives, their possible prescriptive nature, and the expressive component linked to them.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Sara Lagi
Georg Jellinek, a liberal political thinker between the Habsburg Empire and Germany (1885-1898) című előadására.

Az előadás időpontja: 2015. január 27., 16:00
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., II. emelet, Tanácsterem.

Az előadás az MTA BTK Történettudományi Intézet, Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon OTKA-kutatócsoport (K 108670) támogatásával kerül megrendezésre.

Absztrakt:
Georg Jellinek is commonly known as one of the most prominent 19th century jurists. There is an extensive and excellent academic production stressing his fundamental contribution to German juspositivism and the influence German cultural context had on him and his works.
In this paper we want to re-consider this “image” of the German jurist: we will seek to show and prove that he was not only a jurist but also a political thinker with a clear and strong liberal profile. Moreover we will show how part of his liberal view was influenced by the period he spent in Vienna as a Professor of Law. In this sense, we will analyze how Jellinek responded to crucial questions on freedom, minorities and State power as a political thinker who lived between Austria and Germany.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Csejtei Dezső
Válságok és párhuzamok: Augustus principátusa az EU jövője? című előadására.

Az előadás időpontja: 2015. január 20., 16:00
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.

Az előadás alapját David Engels 2014-ben német nyelven megjelent könyve képezi: Auf dem Weg ins Imperium. A kiindulópontot az jelenti, hogy az EU jelenleg több szempontból is komoly válsággal küzd. A szerző a válságból kivezető kiút lehetőségét vizsgálja, mégpedig egy átfogó történetelméleti-történetfilozófiai elemzés segítségével: összeveti az Unió jelenlegi válságjelenségeit azokkal a válságtünetekkel, melyeket a római köztársaság késői korszaka, valamint a korai császárság mutatott. A gazdag történeti anyagot felvonultató elemzés végkövetkeztetése az, hogy a kiút az EU esetében is az, ami a római köztársaság esetében volt: egy impérium megteremtése.
Az előadásban e problémakör kibontására és diszkussziójára kerül sor.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Varga Péter
Filozófia mint szigorú tudomány a háború idején: Az első világháború filozófiára gyakorolt hatásának problémája Edmund Husserl példáján
című előadására.

Az előadás időpontja: 2015. január 13., 16:00
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.

Az Edmund Husserl körül szerveződő Fenomenológiai Mozgalom nemcsak az első világháborút megelőző összeurópai kulturális fellendülés pregnáns példáját nyújtja, hanem az 1914 tragikus nyarán lezajló "intellektuális mozgosítást" is jól szemléletheti. Mégsem egyszerű meghatároznunk, miként jelenik meg a mozgalom középpontjában álló Edmund Husserl gondolkodásában az első világháború hatása, s ennek megfelelően a filozófiatörténet-írásban gyakran találkozunk Husserl kispolgáriságának, apolitikusságának vádjával, avagy Husserl 1917-18-as Fichte-előadásainak túlértékelésével. Meggyőződésem szerint a probléma megoldásához éppen Husserl biográfiája rejti a kulcsot, amit Husserl etikai gondolkodásának átalakulásával kapcsolok össze. Ennek révén, úgy vélem, az első világháború -- s általában véve a történelem -- filozófiára gyakorolt hatásának egy rendkívül pontosan körülhatárolható értelmű példájához juthatunk.
Előadásom a 2014. december 3-án a belgiumi Leuvenben szervezett "The Great War and Phenomenology" című nemzetközi konferencián elhangzott előadás átdolgozott változata.

A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Kutatócsoport szeretettel meghív minden érdeklődőt Dr. Falk Wunderlich (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 2015. január 9-én 16 órától tartandó, "A Transsylvanian in Göttingen. Michael Hißmann (1752-1784) and German Radical Enlightenment" című előadására. Az előadás helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30. A rendezvény az NKA, az MTA, az Equilor Zrt. és az EU-Fire Kft. támogatásával kerül megrendezésre.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai