A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Szalai Miklós (MTA BTK Történettudományi Intézet): Utópikus-e Marx szocializmus-képe?
című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2015. május 12. 16:00

Absztrakt:
A marxi szocializmussal kapcsolatos történelmileg, politikai okokból kialakult félreértések korrigálása után a Marx szocializmusának megvalósíthatóságával kapcsolatos kérdésfeltevés leszűkíthető arra a kérdésre: modern, komplex és gyorsan változó gazdaságban megvalósítható-e a hatékony tervezés? A tervezés elleni, az emberi természetből, illetve a közgazdaság-tanból vett (hayeki) érvek végül is nem konkluzívak, illetve az információ technológiájának fejlődése meghaladta érvényességüket. Ezért a marxi szocializmus nem feltétlenül utópikus; azonban a modern társadalomban hiányzik az a társadalomszervező erő, amely megvalósíthatóságához szükséges lenne, mert a Marx által feltételezett szocialista irányú társadalomszervező mechanizmusok: a tőke koncentrációja és centralizációja, illetve a proletariátus növekvő homogenizálódása és kollektív tudatossága nem, illetve nem olyan mértékben működnek, ahogyan Marx várta.

2015. május 7-én, csütörtökön 18 órakor Lovász László matematikus, akadémikus,az MTA elnöke tart a fenti kérdésről előadást az MTA BTK Filozófiai Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Mire való a tudomány? című sorozatában, melyet Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója, a PPKE egyetemi tanára szervezett, a PPKE dékáni hivatala támogatásával. Korábban ugyanerre a kérdésre Fehér M. István felelt a filozófiával, valamint Marosi Ernő a művészettudománnyal kapcsolatban.

Az előadás helyszíne a PPKE BTK Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. szám alatti épületében a második emeleti John Lukacs előadóterem.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója idén is tart vendégelőadásokat a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen. Április 28-án 17 órától a Történettudományi Intézetben Eötvös József: A Kelet népe és a Pesti Hírlap címmel, majd 29-én a Filozófiai Intézetben Liberalizmus és kultúra viszonya Széchenyi és Eötvös gondolkodásában 1848 előtt, illetve a politológia szakon Szív és ész csatája, avagy populista vádak a Pesti hírlapról folytatott reformkori vitában címmel.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Kollokvium a (magyar) irodalom- és filozófiatörténet-írásról
című programjára.

2015. ápr. 28. 15–18 óráig
MTA BTK Filozófiai Intézet, 1014. Bp. Országház u. 30. Pepita terem.

A beszélgetőtársak irodalomtörténészek, akiknek az irodalomtörténet-írás kérdéseivel kell szembenézniük. Segít-e egy más terület történetírása a filozófiatörténet megírásában? Lehet-e köze egymáshoz a két vállalkozásnak? Hogyan alkot történetet az irodalomtörténész? Van-e létjogosultsága, értelme a szakadozott történetnek? Mennyire kell odafigyelni a magyar és mennyire a külföldi hagyományra? Mérjük-e a magyar történetet a külföldi kánonhoz?
Ilyen kérdéseket vetnek fel a vitaindítók: Bezeczky Gábor, Hajdu Péter, Kálmán C. György. (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Irodalomelméleti Osztály)

A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Kutatócsoport szeretettel meghív minden érdeklődőt Prof. David Pitt (California State University, Los Angeles / CEU IAS) 2015. április 24-én délután 16:00-tól tartandó, "Phenomenal Sorites and Unconscious Qualia" című előadására. Az előadás helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30., Pepita terem.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai