A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Pongrácz Tibor
A tanúsítás mértékei heideggeri perspektívából
című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2015. december 1. 16:00

Az MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt 2015. november 24-én az Intézet által meghirdetett tudományos munkatársi álláspályázattal kapcsolatos nyilvános előadásokra:

Az előadások sorrendje:
09:00 - Nemes László

09:30 - Iulian Toader
10:00 - Tőzsér János
10:30 - Zuh Deodáth

Az MTA BTK Filozófiai Intézet szeretettel meghív minden érdeklődőt

Prof. Martin Kusch (University of Vienna)

The Functions of the Social Sciences in Liberal Democracy

című előadására.

Az előadás helyszíne és időpontja:
MTA BTK Filozófiai Intézet, 1014 Budapest, Országház u. 30., Pepita terem
2015. november 11. szerda, 16 óra.

Absztrakt
In this paper I criticize authors -- such as S. Turner, M. Burawoy, or P. Kitcher -- who seek to define the functions of the social sciences using a Rawlsian or Habermasian conception of liberal pluralism or ideal-deliberative democracy. I defend an alternative way to think about the functions of the social sciences; this way takes its lead from R. Geuss' realist political philosophy and C. Mouffe's "agonistic pluralism".

A Magyar Szociológiai Társaság, a Korunk Szerkesztősége és az MTA BTK Filozófiai Intézete meghívja Önt és minden érdeklődőt a Korunk „Az idegen” című számának magyarországi bemutatójára

2015. szeptember 22-én 16 órára.

Helyszín: ELTE TáTK Tanácsterem (Bp. XI. Pázmány sétány 1. 7. em.)

Mi egy idegen? Ki lenne idegen? Van-e a mai világunkban aktuálisabb kérdés annál, hogy miként viszonyuljunk az idegenhez? Az idegenség mindannyiunk egzisztenciális állapota? A világban-benne-lét fundamentálontológiai meghatározottsága? Metafizikai állandóság? A másikhoz képest én is idegen lennék? Aki nem olyan, amilyen én vagyok, amilyennek lenni kell, az volna az idegen? Mi határozza meg az idegent? Az idegenség kulturális-civilizatorikus tényező? Vallási? Geográfiai? Nyelvi? Nemzeti-nemzetállami?És mi az idegennel a teendő? A mássággal szembeni tartózkodás, elutasítás és gyűlölet? Avagy a feltétel nélküli szeretet és befogadás? Az idegen voltaképpen felebarát vagy ellenség? Ki a "mi", a hozzánk tartozó, s mitől az?
Szolgáltak-e tanulsággal az idegengyűlölet évszázados-évezredes tapasztalatai? A másikkal szembeni előítéletek és sztereotípiák antropológiai szükségszerűségek? Az univerzalisztikus tudat miként gondolkodik a másikról? S az univerzalisztikus vallási hagyomány, a monoteizmus hogyan látja az "egy Istenen kívülieket"? Asszimiláció vagy integráció? Az idegenség a modernitás szimptómája? Lehetséges-e valóságos párbeszéd más vallásokkal, más kultúrákkal? PC, tapintat, tolerancia, vagy tabusítás? Van-e határa a mássággal szembeni toleranciának? Van-e joga és van-e kötelessége az idegennek? Univerzálisak-e az emberi jogok? Minden másság tisztelendő?
A Korunk kolozsvári folyóirat "Az idegen" c. legújabb, tematikus számát - magyarországi és erdélyi szerzők bevonásával - a fenti kérdéseknek szentelte. Messze nem azzal a szándékkal, hogy egyértelmű és megnyugtató válaszokat, útmutatásokat tegyenek közzé, hanem azért, hogy a közös gondolkodás felelősségével elindítsanak egy égetően fontos diskurzust.

A folyóiratot bemutatják:
Erős Ferenc pszichológus
Majtényi László alkotmányjogász
Wessely Anna szociológus

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai