Az MTA BTK Filozófiai Intézet Fizika Filozófiája Kutatócsoportja szeretettel meghív minden érdeklődőt a

Physics Meets Philosophy: In Time

című interdiszciplináris workshopjára.

A workshop helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30. (Pepita terem)
A workshop időpontja: 2015. szeptember 16. (szerda)

A workshop weboldala a további részletekkel itt érhető el.

2015. szeptember 4-én második alkalommal kerül megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Szociológia Tanszékén a "Hauser Arnold tudás- és művészetszociológia szeminárium", intézetünk több munkatársának (Demeter Tamás, Szűcs László Gergely, Zuh Deodáth) közreműködésével.

A rendezvény programját itt olvashatják:
09:50 - Megnyitó
10:00 - PLÉH Csaba: Hauser és Freud

10:45 - Kávészünet

11:00 - BARCSI Tamás: Lukács és Hauser Dosztojevszkijről
11:40 - DEMETER Tamás: A magyar muzikológia szociologizáló hagyománya
12:20 - ZUH Deodáth: Kreativitás és konvenció. Hauser a zene és a filmművészet szociológiai sajátosságairól
 
13:00 - Ebédszünet
 
14:30 - TUBOLY Ádám Tamás: Neurath és Mannheim közös tervei. Művészetek és a tudás társadalmi közege
15:10 - BENE Adrián: Adorno és Hauser az ideológiáról (az 1954-es heidelbergi ideológia-vita)
15:50 - SZŰCS László Gergely: Tudományszociológiai kísérlet a magyar hivatalos filozófiai élet nyugat-képének rekonstrukciójára (1957-1980)
 
16:30 - Kávészünet
 
16:45 - GÁSPÁR Gabriella: Széljegyzetek Hauser művészetszociológiájához

17:30 - Zárszó

Kedves Kollégák!
Ismételten figyelmükbe ajánljuk a következő rendezvényt, melyre még lehet jelentkezni:
"Hauser Arnold tudás- és művészetszociológia szeminárium"

Helyszín: PTE Szociológia Tanszék, Zsolnay Kulturális Negyed
Időpont: 2015. szeptember 4.
Jelentkezni (az előadás címével és a téma rövid leírásával) 2015. június 30-ig lehet, az alábbi címen:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A további részletek a rendezvény plakátján találhatók.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Demeter M. Attila
Nacionalizmus és patriotizmus között. Báró Eötvös József a nemzetiségi kérdésről
című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2015. június 23. 16:00

A XIX. század 50-es, 60-as éveiben Magyarországon a nemzetiségi kérdés egyik legismertebb szakértőjének báró Eötvös József számított. Odáig menően, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény országgyűlési vitájában Eötvös ilyen irányú nézeteire még a nemzetiségi képviselők is hovatkoztak – igaz, néha hozzátéve azt is, hogy Eötvös láthatóan szembefordult a saját korábbi, jóval körültekintőbb állásponjával. 1868-ban Eötvös, aki miniszterként maga is részt vesz a vitában, egyértelműen azt az álláspontot képviseli, hogy a nemzetiségi kérdést a felekezeti kérdés analógiájára, az egyéni szabadság elvén haladva kell megoldani. Ahogyan a felekezeti kérdés megoldását a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság intézményesítése jelentette, ugyanúgy a nemzetiségi kérdésnek is csak az egyéni szabadság széleskörű biztosítása jelenthetné a megoldását – elsősorban a nyelvhasználati jogok biztosítása révén. Ehhez képest az 50-es évek elején írt kétkötetes államtudományi munkájában, az Uralkodó eszmékben Eötvös valóban egy sokkal árnyaltabb és körültekintőbb álláspontot képvisel. Meggyőződése, hogy a nemzetiségi probléma oka a korban egyre elterjedtebbé váló nyelvi nacionalizmus, vagyis az a tény, hogy Magyarország nemzetiségei egyre inkább kezdték nemzeti hovatartozásukat nyelvi alapokon, úgymond „nyelvi nemzetiségként” megérteni. Ezért úgy gondolja, hogy a nemzetiségi probléma megnyugtató megoldása is csak akkor képzelhető el, ha sikerül a nemzeti önértelmezésnek ezt a formáját meghaladni. Ez egyébként jól illeszkedik műve alapvető programjába, hiszen annak célja éppen a kor uralkodó eszméinek, azaz a szabadság, egyenlőség és nemzetiség eszméinek újraértelmezése volt. Előadásom első részében azokat a felismeréseket ismertetem, amelyeket Eötvös a korabeli nacionalizmus természetével és jövőjével kapcsolatosan fogalmaz meg műve első kötetében. A második részben viszont azt a konkrét modellt vázolom, amelytől Eötvös a nemzetiségi probléma megoldását reméli, s amelyet a műve második kötetében ír le részletesen. Közismert, hogy Eötvös az Uralkodó eszmékben korlátozott helyi önkormányzatot, úgymond „községi önkormányzatot” kínál a nemzetiségeknek. Álláspontom szerint viszont javaslatának jelentőségét, mögöttes logikáját csak akkor látjuk át, ha tekintettel vagyunk azokra a felismerésekre, amelyekre Eötvös saját korának nacionalizmusával kapcsolatosan jut, illetve műve alapintenciójára, az eszmék újraértelmezésének programjára.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai