Az MTA BTK Filozófia Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt

Tőzsér János
"A kései Wittgenstein a filozófiáról és a filozófiai problémákról"
című előadására.

Az előadás időpontja: 2014. december 9., 16:00
Az előadás helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30., Pepita terem.

Előadásom két részből áll. Az első részben amellett érvelek, hogy a kései Wittgensteinnek kizárólag metafilozófiai tanítása van. Egyedül a filozófiai problémák természete izgatja, és ez is csak annyiban, hogy megmutassa: milyen módon tudunk azoktól megszabadulni. A második részben azt próbálom megmutatni: a kései Wittgenstein metafilozófiája elhibázott. Álláspontja, mely szerint a filozófiai problémák nyelvünk félreértéséből erednek, implauzibilis.

Az MTA BTK Filozófiai Intézet kiadásában megjelent a Pauler Ákos filozófiája című konferencia-tanulmánykötet. A kötetet Frenyó Zoltán az MTA BTK Filozófiai Intézet főmunkatársa szerkesztette.

Időpont: 2014. december 2. (16.00)
Helyszín: Budapest 1014, Országház utca 30. (Pepita terem)


Pauler Ákos (1876-1933) a XX. század egyik legjelentékenyebb magyar rendszeralkotó filozófusa, aki az igazság fogalmát gondolkodása középpontjába állította. Pauler meghatározó befolyást gyakorolt két háború közötti szellemi életünkre, munkásságának hatása azonban a későbbiekben erőteljesen háttérbe szorult filozófiai életünkben. E kötet szerzői úgy vélték, indokolt lenne, ha a filozófus eszmei hagyatéka a mainál elevenebben lenne jelen kulturális életünkben. Ilyen igények nyomán „Pauler Ákos életműve” címmel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2013. április 12-én tudományos konferenciára került sor, ahol az előadók számot vetettek a magyar filozófia klasszikusának munkásságával. A kötet ennek a konferenciának az anyagát tartalmazza. Kiadványunkat kiegészítettük néhány, Pauler Ákos hagyatékában található dokumentummal, amelyet az olvasó most a kötet Függelékében olvashat.

2014. novebemer 29-én, Varsóban ad elő Hörcher Ferenc, Gángó Gábor, Kovács Gábor és Mester Béla a Phenomelogy and Social Sciences című konferencián.
A konferencia részletes programja itt olvasható.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

A társadalmi emlékezet filozófiája
című konferenciájára

Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. november 18.

10:00 Schmal Dániel: Cseppfolyós emlékezet (az emlékezet krízise a korai és kései modernitás idején)
10:30 Gábor György: „Én láttam, én hallottam” - Auschwitz és autopszia, avagy lehetséges-e tanúvallomást tenni a megsemmisítő táborokról?
11:00 Gyáni Gábor: A Holokauszt-emlékezet magyarországi fejleményei

Kávészünet

12:00 Vajda Mihály: Védekezés az emlékezés ellen
12:30 Kovács Gábor: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után – Bibó újraolvasva
13:00 Balázs Gábor: A halál az izraeli társadalmi emlékezetben

"Horizons Beyond Borders. Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe" címmel jövő év júniusában nemzetközi konferenciára kerül sor az MTA BTK Filozófiai Intézetében több külföldi szervező intézmény közreműködésével. A konferencia meghívott eladói Michael Gubser (James Madison University), George Heffernan (Merrimack College), Marci Shore (Yale University) és Nicolas de Warren (KU Leuven) -- mindannyian visszaigazolták részvételüket --, tudományos tanácsadó testülete pedig a régió öt országának kilenc intézményéből gyűjt össze kutatókat. Jelentkezéseket a konferenciafelhívásban megjelölt szekciókban 2015. március 1-jéig várunk. A konferencia és a tervezett szekciók részletes leírása, valamint további gyakorlati információk a konferencia honlapján találhatók.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai