A vallásfilozófiai és hermeneutikai kutatócsoport rendezvényei

Az MTA BTK Filozófiai Intézete Vallásfilozófiai és Hermeneutikai Osztálya Vallásfilozófiai Csoportjának 2016. tavaszi rendezvényei:

Műhelybeszélgetések a csoport tagjainak megjelent köteteiről, illetve munkáiról.


2016. IV. 5., 10:30. Frenyó Zoltán: Korfordulón. MTA BTK Filozófiai Intézet, Bp. 2015.

2016. IV. 19., 10:30.  Turgonyi Zoltán: Természetjog egy természet alatti világban. Horváth Sándor ember- és társadalomképe. OTKA-tanulmány.

2016. V. 3., 10:30.  Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve. Szent István Társulat, Bp. 2016.

2016. V. 31., 9:30. Kerekes Erzsébet: Szavak közt az idő. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2015. (Ez a rendezvény egyben a fiatal kutatók beszámolóinak sorába is illeszkedik.)

A beszélgetések helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30. Pepita terem.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai