A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt

Laki János

Kollektív intellektuális erények a tudományos igazolásban

című online intézeti előadására.

Az előadás összefoglalója:

A nyugati társadalmakban néhány évszázada a sikeres kognitív gyakorlat emblematikus megtestesítője a tudomány. A filozófia azonban sokszor zavarban van, ha magyaráznia kell ezt a sikerességet. Ennek két oka van:

1) Az episztemológia hagyományosan individualista, a tudományos tudás előállítása és igazolása pedig az utóbbi bő fél évszázadban egyre inkább kollektív tevékenységgé vált, s ez gyakran olyan ismeretelméleti kérdésekhez vezet, melyek megoldására a filozófia nem rendelkezik megfelelő eszköztárral. Egyre gyakoribb például, hogy a megismerő ágens szerepét nem individuum, hanem kutatócsoport vagy más közösség tölti be. Nemcsak kollektív hitek kollaboratív előállításáról van itt szó, hanem arról is, hogy folyamatosan növekszik az olyan tudományos vélekedések száma, melyek igazolására csakis csoportok képesek. Ez fölveti a szubjektum pluralitásának nem könnyű kérdését: tulajdoníthatunk-e közösségeknek episztémikus állapotokat, milyen értelemben tekinthetünk társadalmi csoportokat az őket alkotó individuumoktól különböző ágenseknek.

2) A másik nehézség az igazolás evidencialista koncepciójával kapcsolatos. A sokat tárgyalt (és gyakran eltúlzott jelentőségű) aluldetermináltság és elméletfüggőség mellett, egyre növekvő jelentőséget kap a specializáció. A specializálódás és intellektuális munkamegosztás megszünteti a kutatásban részt vevők kompetenciális egyenrangúságát, episztémikus függőségeket alakít ki, így nem könnyű megmondani, hogyan kapcsolhatók össze racionálisan a különböző szakértői csoportok által előállított vélekedések. Milyen feltételek fennállása esetén tekinthetők az átadott vélekedések (testified belief) igazoltnak, ha az igazolásukhoz használt evidenciák nem hozzáférhetőek a nem specialisták számára?

Előadásomban e két problémát együtt tárgyalom. Amellett hozok föl érveket, hogy a kollaboratív módon létrehozott komplex tudományos hitek igazolását nem egyes személyek, hanem egy normatív módon működő társadalmi intézményrendszer végzi. Az igazolást evidenciák helyett kollektív intellektuális erények kontrolálják, az nem egy fázisból áll, hanem folyamat, mely nem korlátozódik egyetlen tudományos közösségre. Annak megmutatására törekszem, hogy a tudományos igazolás ilyen fölfogása lehetővé teszi a hagyományos evidencializmusnak egy kollektív intellektuális erényeken alapuló, operacionalista igazolás-koncepcióval való fölváltását.

Időpont: 2021. március 2. (kedd), 15. óra

Az eseményhez csatlakozni lehet:

* számítógéppel vagy okostelefonnal: az (ajánlott) Zoom alkalmazáson keresztül a 951 4781 3159 meeting ID és a 000000 passcode megadásával vagy böngésző használatával a következő linken:

https://tinyurl.com/btk-fi-laki

* telefonvonalon a +36-1-779-9126 telefonszámon keresztül a 951 4781 3159 meeting ID (és szükség esetén a 000000 passcode) megadásával.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt

Bernáth László

Rendelkezhetnek-e autonóm gépek morális felelősséggel fenomenális tudatosság nélkül?

című, osztályunk kutatószemináriumának keretében tartott előadására.

Az előadás összefoglalója:

Az utóbbi három évtizedben egyre többen állnak ki amellett, hogy azok az autonóm problémamegoldó rendszerek is rendelkezhetnek valamiféle felelősséggel, amelyek már a mai technológiai fejlettség szintjén is kivitelezhetőek. Közülük egyes filozófusok még tovább mennek, és amellett érvelnek, hogy nincs semmilyen elvi akadálya annak, hogy ezek az autonóm problémamegoldó rendszerek morálisan felelős entitások legyenek, dacára annak, hogy e gépek vagy szoftverek aligha rendelkeznek fenomenális tudatossággal. Azaz ezeknek a gépeknek nem jelenik meg kvalitatív módon a világ, nem tapasztalják meg, milyen a szenvedés, a fájdalom, az öröm és így tovább. Előadásomban rekonstruálom, hogyan érvelnek azok a filozófusok, akik szerint a fenomenális tudatosság hiánya nem elvi akadálya az autonóm rendszerek morális felelősségének, majd arra teszek kísérletet, hogy megmutassam: ez az érv - legalábbis jelenlegi formájában - nem túl erős, mivel episztemológiai feszültség van az egyes premisszái között. Míg az érv egyes premisszáiból az következik, hogy etikai természetű megfontolásaink megbízhatatlanok, addig más premisszái az érvnek csak akkor alapozhatóak meg, ha feltesszük, hogy etikai megfontolásaink megbízhatóak.

Időpont: 2021. február 16. (kedd), 15. óra

Az előadáshoz a következő linken, online lehet csatlakozni:

https://zoom.us/j/91069814672?pwd=VGVjdGFJQTVkYXd1elVUbU5xaUNFdz09

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete meghív minden érdeklődőt a The migration of ideas and the formation of national philosophical traditions: dialogues across the borders címmel megrendezett Murmanszk–Budapest nemzetközi kutatószemináriumra, az RFBR és az FRLC támogatásával (projektszám № 20-511-23002). A szeminárium programja itt érhető el; (a programban szereplő kezdési időpont moszkvai idő szerint értendő).

Időpont: 2021. február 3. (szerda) 10. óra

A szemináriumhoz a következő linken, online lehet csatlakozni:

https://us02web.zoom.us/j/82408583727?pwd=R1NiR1JZZktZTDFZT0puc2Q1clVsUT09

Németh Attila, a BTK Filozófiai Intézet tudományos munkatársának közreműködésével elindult a Forum of Hellenistic and Roman Philosophy című tudományos weboldal.

A Forum of Hellenistic and Roman Philosophy egy olyan új platform, amely a hellenisztikus és római filozófia tanulmányozásának szenteli a figyelmét. A fórum célja, hogy a hellenisztikus és római filozófiával foglalkozó, tapasztalt és fiatalabb tudósokat a világ minden tájáról összekösse, hogy új kutatásokat mutasson be ezen a területen, véleménycserének nyújtson teret és új megközelítéseket teszteljen a hellenisztikus és római kori filozófiai szövegek olvasása során. A fórumot Németh Attila (BTK Filozófia Intézet) és Georgia Tsouni (Department of Classics, University of Crete) üzemeltetik.

A Forum of Hellenistic and Roman Philosophy első előadására 2021. január 28-án 18 órai kezdettel kerül sor: Prof. James Warren (University of Cambridge) ad elő Cato’s integritas címmel. Az eseményhez Zoom-on keresztül tudnak csatlakozni az érdeklődők.

Regisztráció:

https://zoom.us/meeting/register/tJcodO6uqDIiE9bajNmNRG4aMbtzMEbS7L7w

További információ elérhető a fórum weboldalán és Facebook-oldalán, kérdés esetén a fórum szerkesztői elérhetőek az alábbi Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.en.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai