Megjelent Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatójának tanulmánygyűjteménye A bölcsészettudományok hasznáról / Of the Usefulness of the Humanities címmel.

A kötet fülszövegéből:
"E kötet esszéi és tanulmányai a bölcsészettudományokat ért újabb támadásokra próbálnak felelni. Az ötlet először akkor fogant meg a szerző fejében, amikor kezébe került az Oxfordi Egyetemnek egy elegánsan szerkesztett kiadványa, amely a magyarul szabad bölcsészetnek nevezett (liberal arts) eszmény védelmében emelt szót. A kétnyelvű tanulmánykötet kétéves kutatás eredménye, amelynek során a szerző először korunk néhány kiemelkedő filozófusának vonatkozó elképzeléseit veszi sorra, majd kifejezetten a magyar helyzetre összpontosít. A két különböző nyelv használatát annak bemutatása indokolja, hogy a bölcsészettudományok mennyire nyelvfüggőek, s hogy mennyire nehéz egy kicsit is egzotikusabb nyelv beszélőjének anyanyelvén szélesebb közönséget megszólítania."
Megrendelhető a L'Harmattan Kiadótól vagy az internetes könyvkereskedőkön keresztül.

A rangos „Husserl Studies” folyóiratban jelent meg  Varga Péter András újabb tanulmánya, amelyben a szerző több éves kutatómunka eredményeképpen és eddig ismeretlen levéltári források bevonásával rekonstruálja Edmund Husserl gondolkodásának gyökereit az Osztrák-Magyar Monarchia filozófiájában. A „Was hat Husserl in Wien außerhalb von Brentanos Philosophie gelernt? Über die Einflüsse auf den frühen Husserl jenseits von Brentano und Bolzano” című írás már elérhető a folyóirat honlapján, és a soron következő számok egyikében jelenik meg nyomtatásban.

A Zvi Biener és Eric Schliesser által szerkesztett "Newton and Empiricism" című kötet az Oxford University Press kiadójánál jelent meg; a kötetben olvasható Demeter Tamás "Enlarging the Bounds of Moral Philosophy: Newton's Method and Hume's Science of Man" című tanulmánya.

Gángó Gábor: György Lukács's History and Class Consciousness in the Context of the 1919 Hungarian Proletarian Dictatorship című újabb publikációja a Verinotio című periodikumban itt olvasható.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai