A németországi Herder kiadó által kiadott "»Alles Wesentliche lässt sich nicht schreiben« Leben und Denken Edith Steins im Spiegel ihres Gesamtwerks" című kötetben jelent meg intézetünk munkatársának, Varga Péter Andrásnak tanulmánya. Az "Edith Stein als Assistentin von Edmund Husserl: Versuch einer Bilanz im Spiegel von Husserls Verhältnis zu seinen Assistenten. Mit einem unveröffentlichten Brief Edmund Husserls über Edith Stein im Anhang" című német nyelvű írás Edith Stein közreműködői szerepét vizsgálja a fenomenológia alapítójának, Edmund Husserlnek életművében Husserl más asszisztenseihez -- pl. Eugen Fink, Martin Heidegger -- fűződő szakmai és személyes viszonyának előterében. A történeti és filozófiai elemzéseket egy eddig ismeretlen és kiadatlan Husserl-levél közreadása egészíti ki a tanulmány függelékében.
A kötet mind nyomtatott, mind online formában megjelent (előnézet), a tanulmány a szerkesztők engedélyével közzétett preprint változata pedig itt érhető el. A kutatást az OTKA PD105101 számú pályázata támogatta.

A "Horizons. Studies in Phenomenology" című folyóiratban megjelent a 2015. nyarán Intézetünkben megrendezésre került "Horizons Beyond Borders. Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement" című nagyszabású nemzetközi konferencia (2015. jún. 17-19.) előadásaiból válogatott első különszám. A különszámban többek között Vajda Mihály, az MTA rendes tagjának, George Heffernan, az amerikai Merrimack College professzorának és Inga Römer, a németországi wuppertali egyetem tanárának tanulmányai jelentek meg további kilenc külföldi és egy magyar szerző írásai mellett. A folyóirat mind nyomtatott formában, mind online módon (Open Access elérhetőséggel) jelenik meg, és más adatbázisok mellett a SCOPUS is indexeli. A különszám teljes szövege letölthető a szerkesztőség honlapjáról is a linken. A folyóirat-különszám vendégszerkesztői a konferencia szervezői, Witold Płotka (University of Gdańsk, Lengyelország) és Intézetünk munkatársa, Varga Péter András voltak. Reményeink szerint rövidesen megjelenhet egy másik folyóirat válogatása is a konferencián elhangzott további előadásokból.

A napokban jelent meg a Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában című kiadvány a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből-sorozat második darabjaként. A kötetet Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás és Mester Béla szerkesztette. Az új kiadvány Tartalomjegyzéke itt tekinthető meg, Mester Béla kötetet bevezető írása pedig itt olvasható.

„2013 őszén azzal a céllal alakult a Gyáni Gábor és Dávidházi Péter vezetésével huszonöt főt összefogó OTKA-kutatócsoport, hogy rendszerezze a különböző művészetek és tudományterületek szerepét a nemzetté válás összetett folyamatában a 19. századi Magyarországon. A kutatások eredményeinek közzétételére indított könyvsorozat jelen kötete tizennégy tanulmányt tartalmaz, amelyek az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Filozófiai Intézete által 2015. december 8-án rendezett konferencia előadásain alapulnak. Arra kerestük a választ, hogyan és milyen módon jelenik meg a nép, a nemzet és a faj fogalma a kor politikai, filozófiai és tudományos, irodalmi, valamint hétköznapi nyelvi regisztereiben; hogyan reflektál a kultúra a történelmi-politikai helyzetre, s hogyan használják a politikai-társadalmi viták során a kultúra és a tudomány diskurzusait.”

A kötet ára 3000 Ft. Megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp. 1014 Úri u. 53., I. emelet 57., munkanapokon 9.00–16.00 óráig), továbbá az MTA BTK Penna könyvesboltjában (1053 Budapest, Magyar u. 40., munkanapokon 13.00–17.00 óráig), illetve megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, illetve a 224–6700/624, 626-os telefonszámon. A kötetet a kiadón kívül partnereinknél vásárolhatja meg.

Média és társadalom az információ korában címmel jelent meg Szécsi Gábor új könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában. A szerző az MTA BTK Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa.

Az információs technológiák mindennapi használata révén a média logikája mindinkább behálózza életvilágunkat, hatással van a társadalom és a kultúra minden elemére. Szécsi Gábor könyve a társadalmi élet feltételrendszerét átalakító mediatizáció értelmezéséhez kínál új szempontokat. Külön is foglalkozik a jelenség politikára és tudományra gyakorolt hatásával. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az információ korában a politika és a tudomány mediatizációja új szakaszba lépett, aminek következtében ma már mindinkább a két társadalmi alrendszer és a média kölcsönös egymásra hatásának, a politikai és tudományos közösségek ebből fakadó mediatizálódásának lehetünk tanúi.

Szécsi Gábor: Média és társadalom az információ korában. Kommunikációfilozófiai adalékok a mediatizáció fogalmához. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai