A Rowman and Littlefield kiadó Lexington Books logójával, a Political Theory for Today sorozatban "Tradition v. Rationalism, Voegelin, Oakeshott, Hayek and Others" című, Lee Trepanier és Eugene Callahan által szerkesztett kötetben jelent meg intézetünk igazgatójának, Hörcher Ferencnek a tanulmánya "Two Concepts of Practical Knowledge in Politics: Oakeshott and MacIntyre in Comparison" címen. A tanulmány a gyakorlati bölcsességnek a politikában játszott szerepét vizsgálja, két 20. századi politikai filozófus, a konzervatív Michael Oakeshott és a magát forradalmi arisztoteliánusként meghatározó Alasdair MacIntyre gondolkodásában.

Megjelent az Enigma folyóirat 91. száma Zuh Deodáth kollégánk vendészerkesztésében. A MTA BTK MI és a MTA Lendület Morál és Tudomány kutatócsoport együttműködésében készült lapszám Hauser Arnold ifjúkori írásait járja körül, illetve arra tesz kísérletet, hogy a szociologizáló művészetelmélet tudománytörténetét Hauser budapesti és bécsi periódusáig vezesse vissza. A könyv tartalmazza Hauser ifjúkori írásainak legjavát, leveleket és egyéb okumentumokat, valamint egy terjedelmes előszó teszi kerekké. A lapszámot a folyóirat szerkesztői a közelmúltban elhunyt Tímár Árpád emlékének ajánlják.

Angol nyelvű összefoglaló
Borító
Tartalomjegyzék

A Modern Filozófiatörténet és az Ismeretelmélet Csoport közös programjának keretében megjelent a L’Harmattan kiadónál a Laki János és Székely László által szerkesztett A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában című tanulmánygyűjtemény. A természettudósok, tudománytörténészek és filozófusok gyümölcsöző együttműködéséből keletkezett kötet hiánypótló a Kopernikusszal foglalkozó magyar irodalomban. Benne a szerzők tudományos értekezések formájában, de közérthetően mutatják be saját kutatási eredményeiket, s közvetítik egyúttal a kopernikuszi fordulattal kapcsolatos legújabb nemzetközi tudományos fejleményeket a magyar szellemi élet számára. Tanulmányaik ugyanúgy árnyalják a Kopernikusszal és követőivel kapcsolatos megcsontosodott elképzeléseket, mint amiképpen helyesbítik Arthur Koestler: Alvajárók című könyvének széles körben elterjedt, fiktív állításait. A kötetet egyaránt ajánljuk bölcsészek, természettudósok és általában mindazok számára, akik érdeklődnek Kopernikusz e nevezetes műve és annak hatása iránt.

Megjelent Hörcher Ferenc Dramatic Mimesis and Civic Education in Aristotle, Cicero and Renaissance Humanism című tanulmánya a Firenzei Egyetemi Kiadó által kiadott AISTHESIS: PRATICHE LINGUAGGI E SAPERI DELL'ESTETICO RIVISTA ONLINE DEL SEMINARIO PERMANENTE DI ESTETICA című folyiratban. Elérhető itt
A tanulmány Arisztotelész (és néhány őt követő szerző) drámai mimészisz fogalmát járja körül, társadalmi-kulturális nézőpontból, arra a kérdésre keresve választ, hogy mennyiben segíti elő a szociabilitás kialakulását.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai