deo
 
 
 

posztdoktori kutató

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Tudománytörténet és tudományfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Kutatási terület
 

19-20. századi német ismeret- és tudományelmélet, fenomenológia

Kutatási projekt
 

 MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 
1. A kontinentális filozófia kezdetei. Esettanulmány a korai Edmund Husselről. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár (Cluj-Napoca), 2013.
2. Kortársunk Husserl. Varga Péter Andrással közösen. Tanulmány, bevezető, függelék, szerkesztés. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.
3. „Wogegen wandte sich Husserl 1891? Ein Beitrag zur neueren Rezeption des Verhältnisses von Husserl und Frege”, in: Husserl Studies  28, 2012, 95–120.
4.„Sartre és Merleau-Ponty szakítása” (másodközlés – lásd: 23), in: Ullmann Tamás–Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka. L'Harmattan, Budapest, 2011.
5. "Korszerűség, transzcendentalizmus, zárójelbe tett tudomány. Edmund Husserl hatvanas évekbeli recepciójának helye a magyar filozófiai életben", in: Századvég 63, 87-108.

Kerekes bw
 
 
 

posztdoktori kutató

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

 

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/

 

Kutatási terület
 

Hermeneutika, vallásfilozófia

Kutatási projekt
 

Pál apostol alakjának jelentősége Martin Heidegger, Alain Badiou, Giorgio Agamben és Slavoj Žižek műveiben

Oktatási tevékenység
 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Filozófiai Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

A. Önálló kötet:

Az idő kairologikus jellege Heidegger hermeneutikai fenomenológiájában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. ISBN 978-606-8145-44-0

B. Tanulmányok:

1. Nőkép a 18. század végén és a 19. század elején: Molnár Borbála és Újfalvy Krisztina levelezése. In: Fogalom és kép. Szerk. Gál László és Egyed Péter, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság - Kolozsvár, 2013, pp. 43-55. ISSN 2247-1081.

2. Idő és lét összetartozása a heideggeri gondolkodásban, in: A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. Budapest, L’Harmattan, 2012. pp. 226-239. ISBN 978-963-236-513-8. ISSN 1586-8761

3. Végesség a gyermekfilozófiában. A gyermek és a halál. In: A végesség tapasztalata. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Szerk.: Veress Károly, Lurcza Zsuzsanna. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság - Kolozsvár, 2011, pp. 203-225. ISBN 978-606-8145-14-3.

4. Táblaképek (diagramok, fogalmi sémák) Heidegger vallásfenomenológiai előadásaiban. In: Fogalom és kép 2., Kolozsvár, Presa Universitara Clujeana/Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 293-309. ISSN 2247-1081.

5. Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság Gyermekfilozófia Munkacsoportja. In: Többlet. 2010/2. Kolozsvár, pp. 121-132. ISSN 2067-2268.

6. Gyermekfilozófia. In: Fogalom és kép. Szerk.: Gál László, Egyed Péter, Kolozsvár, Presa Universitara Clujeana/Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 131-149. ISBN 978-973-595-150-4.

7. Távolság és időbeliség Heidegger Einleitung in der Phänomenologie der Religion (1920-1921) című előadásában. In: A távolság antinómiái. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások. Veress Károly (szerk.). Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság – Kolozsvár, 2009. pp. 29-65. ISBN 978-973-88620-7-1.

C. Recenzió:

1. Fábián Ernő és Madách. In: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár. 2013/2. sz. pp.140-143, ISSN 1453-0961.


szucs laszlo gergely 
 
 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Modern Filozófia- és Eszmetörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4175
 
B.7.14.
Kutatási terület
 

A kritikai társadalomelmélet története és magyarországi hatása, kortárs német társadalomfilozófia, Jürgen Habermas

Kutatási projekt
 

A kritikai társadalomelmélet története és recepciója Magyarországon.

Oktatási tevékenység
 

A szuverenitás fogalmának újragondolása, Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

The NSU-Trial and the Modern Court in the Context of Complex Democracies, In: Bakó, Klára Rozália; Horváth, Gizela (szerk.) Mind the Gap!, Partium Press - Debrecen University Press

A „szentség aurája” és az ember méltósága, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 29: (2) pp. 25-48., 2019.

Limits and Revision of the Marxist Canon, In: Adela, Hincu; Karády, Victor (szerk.) Social Sciences in the “Other Europe” since 1945, CEU (2018) pp. 280-314., 2018.

Hányféleképp lehetünk szabadok?: Axel Honneth és az individuális szabadság társadalmi rekonstrukciója, Magyar Filozófiai Szemle 2016/60, 70-88.

The Human Rights in Habermas's Discursive Democracy, Acta Universitatis Sapientiae Communicatio, 2016/3, 1-14.

Varga2016
 
 
 

tudományos főmunkatárs, a Magyar Filozófiai Archívum szakmai vezetője

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Modern filozófiatörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4176
 
B.7.23.
Kutatási terület
 

Edmund Husserl, a korai fenomenológia, a késő tizenkilencedik és a korai huszadik század német nyelvű filozófiája (beleértve ezek magyar recepcióját is), valamint a korai fenomenológia módszertana és historiográfiája

Kutatási projekt
 

Magyar Filozófiai Archívum (MFA)

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Varga Péter András 2020. Mi a filozófiatörténet? A filozófiatörténet filozófiája a kortárs kontinentális filozófiában. Budapest, BTK-Gondolat.

Varga, Peter Andras 2018. Husserl’s early period: Juvenilia and the Logical Investigations. In Dan Zahavi (szerk.) The Oxford Handbook of the History of Phenomenology. Oxford, Oxford University Press. 107–134.

Varga, Peter Andras 2016. The Non-Existing Object Revisited: Meinong as the Link between Husserl and Russell? In Mauro Antonelli – Marian David (szerk.) Existence, Fiction, Assumption. Meinongian Themes and the History of Austrian Philosophy. Meinong Studies / Meinong Studien, 6. Berlin, Walter de Gruyter. 27–58.

Varga, Peter Andras 2016. The Impersonalien Controversy in Early Phenomenology. Sigwart and the School of Brentano. Brentano Studien, 14. 229–280.

Varga, Peter Andras 2015. Was hat Husserl in Wien außerhalb von Brentanos Philosophie gelernt? Über die Einflüsse auf den frühen Husserl jenseits von Brentano und Bolzano. Husserl Studies, 31/2. 95–121.

guba agoston 
 

fiatal kutató

Email: guba.agoston at btk.mta.hu

Önéletrajz
Publikációs lista

Kutatócsoport
  Magyar filozófiatörténet
Telefonszám
Szobaszám
  +36 1 224 6700/186
30
Kutatási terület
  16-18. századi magyar filozófia
Kutatási projekt
  --
Oktatási tevékenység
   
Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 
 

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai