tudományos főmunkatárs

Email: bekes.vera at btk.mta.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Filozófiatörténet; Ismeretelmélet

Telefonszám
Szobaszám

 

 
Kutatási terület

 

tudományfilozófia, nyelvfilozófia, episztemológia, gyermekfilozófia (PfC), összehasonlító tudománytörténet

Kutatási projekt

 

--
Oktatási tevékenység

 

Eszterházy Károly Főiskola, ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

„Minden tudomány a közvetlen tudás hiányából sarjadt”. A romantika tudáseszményéről – in – Gurka Dezső (tanulmánykötet szerk.): Tudósok a megismerés színterein – A romantikus
tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Budapest Gondolat kiadó, 2012. 39-48.o.

„Egyetemeszmék és tudományképek” –in: Loboczky János (szerk.): Az egyetem eszméje az európai filozófiai tradícióban – ACTA Academiae AGRIENSIS. Nova Series Tom XXXVIII. – Eger 2011. 56-64. o.

„Miért nem emlékeznek a filozófusok saját gyermekkoruk „nagy kérdéseire“?” – In: TÖBBLET – Az EMFT periodikája Kolozsvár 2010/2. 7-29.o.

"A Polányi család és a pszichoanalízis". In: Erős Ferenc - Lénárd Kata - Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis - Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról.
Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008. 15-52.o.

benjoe 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4190
 
B.7.22.
Kutatási terület

 

Ismeretelmélet
A tudásfogalom változása, Analitikus és normatív tudásfogalmak, Tanuláselmélet, Dinamikus Episztémikus Logika, Valószínűségi és Induktív Logikai Tudásreprezentáció

Modern filozófia- és tudománytörténet
A 19-20. századi matematikai logika, és matematikai fizika megalapozása
A Problémamegoldás logikai és számítógépes modelljei, Heurisztika, K+F, Számítógéppel támogatott tanulás (CSL) és tudástranszfer, Tanuló-hálózatok, Vizualizáció, HCI

Kutatási projekt

 

2017. 02. 01- 2017. 09. 30  TE HOGYAN OLDOTTAD MEG? – A Matematikai Felfedezés Iskolája és Története; Nemzeti Kulturális Alap - A2014/N6285, 300.000 Ft (NKA) + 300.000Ft (Balatonfüredi Önkormányzat)

2012-2016  Narratives of the History of Hungarian Philosophy (1792-1947) (OTKA 104643)

2013-2016  Beyond Representationalism (OTKA 109098)

2013-2014  LinkedUp Challenge (Linking Web Data for Education FP7 Support Action Project)

2012-2013  (Mobilkommunikáció és Multimédia-alapú TudásTranszfer, K+F, Új Széchényi Terv (EDOP 1.2.1, MMATT.hu. Kutatásvezető)

2003-2006  FILTER project of the European Comission (Contractor and co-ordinator: The Economic and Social Institute of the Free University Amsterdam, Country report)

2003-2004  Reception and Creativity - Open Hungarian Culture / Recepció és Kreativitás, Nyitott Magyar Kultúra Projekt (MTA Filozófiai Kutatóintézet/ Institute of Philosophy, HAS)

2001-2003  E-módszerTAN (T013 PR IV., Eduweb Távoktatási Rt. / E-methods Eduweb Plc.)

2001-2002  Az eEurope Plus Akció Terv megvalósításából adódó feladatok (APERTUS Alapítvány / Koncepció a hazai távoktatás fejlesztésére. (Tudományos tanácsadó.)  /
Tasks of the eEurope Plus Action Plan  (APERTUS Public Foundation, Science Advisor)    

2000-2001  Döntéstámogató, informatikai adatbázis és szakértői rendszerfejlesztés a felsőfokú jogi továbbképzésben. (A PPKE JÁK, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Intézet és BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékével Széchényi Terv keretében elnyert kutatási pályázat. Kutatásvezető.) / Legal Databases and Decision Support Systems in Post Graduate Legal Education (Pázmány Péter Catholic University, Deak Ferenc School of Postgr. Studies)

1999-2000  PPKE JÁK Távoktatási Programfejlesztés (a KHVM célirányzati kezelésű költségvetési finanszírozású informatikai pályázatának keretében a BME részvételével. Programfejlesztési Műhely Vezető.) / Program Development for Distance Education of the Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences

Oktatási tevékenység

 

2018-  Milton Friedman Egyetem, Módszertani és Informatika Tanszék, docens

2013-2017  Zsigmond Király Egyetem, Gazdaság Informatikus Szak, Üzleti Intelligencia Szakirány (Szakirány felelős)

Oktatott tárgyak: Mesterséges Intelligencia és Tudásreprezentáció, Döntéstámogató és Szakértői Rendszerek, Tudásalapú Technológiák, Kutatószeminárium

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Benedek, András G.: Embodied Conceptions of Mathematical Understanding in the Twentieth Century: the emergence of Zoltan P. Dienes’s principles and their origin. In: Körtesi, Péter (ed.) History of Mathematics and Teaching of Mathematics Conference. Miskolc, Hungary, 2018.05.23-2018.05.26. Miskolc. MIME

Benedek, András G.: NETWORKED KNOWLEDGE ARCHITECTURES: Tools versus Standards of Learning Design. In: Veronika Stoffová, Zsakó László, Szlávi Péter (szerk.) New methods and technologies in education and practice: XXIX. DIDMATTECH 2016. (284 p.) pp. 257-264.

Benedek, András G.: MindTheGapp™ Between standards and practice of mobile learning experience design, International Journal on Advances in Education Research 2:(1) pp. 14-36. (2015). International Conference on Education, Social and Technological Sciences. Valencia, Spanyolország: 2014.03.13 -2014.03.15.

Benedek, András G.: Augmenting Conceptualization by Visual Knowledge Organization. In: András Benedek, Kristóf Nyíri (szerk.) Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. (260 p.) Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2015. pp. 117-130.

Benedek, András G; Goodman, Christopher P.; Gyuri, Lajos: VISUAL SEMANTIC CONCEPTUALIZATION “Conceptipedia” a Collaboration Platform for “Wikinizers”. In: Fernando J Garrigos-Simon, Carlos Rueda-Armengot, Ignacio Gil-Pechuan, Sofia Estelles-Miguel (szerk.) Strategies for Teaching in the XXI Century. 250 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. pp. 13-27.

dt 
 

 

tudományos tanácsadó

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Tudománytörténet és tudományfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4164

B.7.11.
Kutatási terület

 

17-18. századi tudomány- és filozófiatörténet, a pszichológia filozófiája, 20. századi magyar eszmetörténet
Kutatási projekt

 

Morál és Tudomány, MTA Lendület Pályázat (http://lendulet.fi.btk.mta.hu/hu/)

Oktatási tevékenység

 

PTE BTK Szociológia Tanszék és Filozófia Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

1) David Hume and the Culture of Scottish Newtonianism. Methodology and Ideology in Enlightenment Inquiry, Leiden: Brill, 2016.

2) "Before the Two Cultures: Merging the Canons of the History of Philosophy and Science", Metaphilosophy 46, 2015/3.
 
3) "Enlarging the Bounds of Moral Philosophy: Newton's Method and Hume's Science of Man" in Zvi Biener & Eric Schliesser (eds.), Newton and Empiricism, Oxford: Oxford University Press, 2014.
 
4) "Mental Fictionalism: The Very Idea", The Monist 96, 2013/4.
 
5) "Hume's Experimental Method", British Journal for the History of Philosophy 20, 2012/3.

Fazekas 200x280 
 

 

tudományos munkatárs

Email: fazekas.peter at btk.mta.hu

Önéletrajz
Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Tudománytörténet és tudományfilozófia

 

Telefonszámok
 
Szobaszám
 

 

+36 1 224 6700/166

26
Kutatási terület

 

tudományfilozófia, elmefilozófia, a kognitív tudomány filozófiája
 
Kutatási projekt

 

Tudatosság:

Érdeklődésem középpontjában a tudatos élmények és a fizikai állapotok viszonya áll. Egy olyan megközelítésen dolgozom, amely képes számot adni a tudományos magyarázataink és a szubjektív tudatos élményeink fenomenális karaktere között húzódó szakadékról úgy, hogy közben kompatibilis marad a tudatosság kutatásának legújabb empirikusan motivált elméleteivel.

 

Redukció:

A redukció ontológiai és episztemológiai aspektusait vizsgálom. Rámutatva a reduktív magyarázatok jelenleg elfogadott modelljeinek gyengeségeire, egy olyan új megközelítésen dolgozom, amely összhangban áll mind a fizikai-, mind pedig az élettudományok gyakorlatával.

 

Emergencia:

Egyaránt érdeklődöm az ún. erős emergencia jelenségének metafizikai, és az ún. gyenge emergencia jelenségének tudományfilozófiai problémája iránt. Egyrészt arra teszek kísérletet, hogy megmutassam, az erős emergenciának adható koherens, önellentmondás-mentes jellemzése. Másrészt a különböző tudományterületeken felmerülő emergenciafogalmak rendszerezésén, és kortárs tudományfilozófiai diskurzuson alapuló elemzésén dolgozom.

Oktatási tevékenység

 

bevezetés a filozófiába, elmefilozófia, tudományfilozófia, redukció és emergencia

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Arkangyalok és démonok: A visszavezethetetlenség, mint nem-episztemikus kritérium

. In: Kertész Gergely, Paksi Dániel, Zemplén Gábor (szerk.): 

Emergens evolúció, Budapest: L'Harmattan, 2012, pp. 43-54.
 
Causation at Different Levels — Tracking the Commitments of Mechanistic Explanations. [with Gergely Kertész] Biology and Philosophy, 26, 365-383, 2011.

 

 

 

 

0 36 
 

 

tudományos tanácsadó

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Magyar filozófiatörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4188
 
B.7.21.
Kutatási terület

 

17-20. századi filozófiatörténet, magyar és közép-európai politikai eszmetörténet, politikaelmélet, nemzetközi kapcsolatok története

Kutatási projekt

 

Eötvös József levelezésének kiadása (NKFIH 112137, 2015-2019)

Oktatási tevékenység

 

PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet, egyetemi tanár

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

’The formation of Leibniz’s mature ethics and his Specimen Polonorum’, in: László Kontler and Mark Somos (eds.), Trust and Happiness in the History of Political Thought, Leiden, Brill, 2017

’G. W. Leibniz’s Candidature for the Chancellorship of Transylvania’, in: Studia Leibnitiana Bd. 47, Heft 1 (2015) [2016], 44–66.

’Communists and Social Democrats in the Hungarian Soviet Republic’, in: Johann P. Arnason, Marek Hrubec (eds.), Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses (= Annual of European and Global Studies), Edinburgh, Edinburgh University Press, 2016, 121–147.

’Der junge Leibniz als Osteuropa-Experte”, in: „Für unser Glück oder das Glück anderer.” Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover, 18.–23. Juli 2016. Hrsg. von Wenchao Li in Verbindung mit Ute Beckmann, Sven Erdner, Esther-Maria Errulat, Jürgen Herbst, Helena Iwasinski und Simona Noreik. 6 Bde, Hildesheim – Zürich – New York, Georg Olms Verlag, 2016, Bd. III, 511–523.

’Information and Propaganda in Print: Leibniz’s Eastern Europe’, in: European Review 23 (2015/3.), 332–340.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai