mgomori 
 
 

tudományos segédmunkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

A fizika filozófiája

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4169
 
 B.7.26.
Kutatási terület
 

A relativitáselmélet filozófiai alapjai; valószínűség a fizikában

Kutatási projekt
 

A fizika metafizikai alapjai formális megközelítésben (NKFIH K115593, 2015-2019)

Oktatási tevékenység
 

ELTE BTK Logika Tanszék, tudományfilozófia

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

On the Very Idea of Distant Correlations, Foundations of Physics 50 (2020), pp. 530–554.

M. Gömöri, L. E. Szabó: On the Persistence of the Electromagnetic Field, Journal for General Philosophy of Science 50 (2019), pp. 43–61.

Valószínűség, véletlen és a közösok-elv, Magyar Filozófiai Szemle 62:2 (2018), pp. 63–82.

M. Gömöri, T. Placek: Small probability space formulation of Bell's theorem, In G. Hofer-Szabó and L. Wronski (eds.) Making it Formally Explicit: Probability, Causality and Indeterminism (European Studies in Philosophy of Science, 6), Springer, New York 2017, pp. 109–127.

M. Gömöri, B. Gyenis, G. Hofer-Szabó: How do macrostates come about?, In G. Hofer-Szabó and L. Wronski (eds.) Making it Formally Explicit: Probability, Causality and Indeterminism (European Studies in Philosophy of Science, 6), Springer, New York 2017, pp. 213–229.

tuboly profil 
 
 

Prémium Posztdoktori Kutató

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Honlap

Kutatócsoport
 

Tudománytörténet és tudományfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Kutatási terület
 

Az analitikus filozófia története, Rudolf Carnap és a logikai empirizmus filozófiája, modalitás és lehetséges világok

Kutatási projekt
 

"Otto Neurath in England: The Planned Reconstruction of Logical Empiricism"; Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport

Oktatási tevékenység
 

PTE BTK Filozófia Tanszék, Szociológia Tanszék, PTE ETK

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Advocatus Diaboli - Quine és a modális logika. Budapest: L’Harmattan. Cogito könyvek 12. Megjelenés előtt, 2019.

Egység és tolerancia: A logikai empirizmus tudományos világfelfogása. Budapest: MTA BTK Filozófiai Intézet, 2018.

Neurath Reconsidered: New Sources and Perspectives. (Boston Studies in the Philosophy and History of Science, vol. 336.). Dordrecht: Springer. Megjelenés előtt, 2019. Társszerkesztő: Jordi Cat.

„Philipp Frank’s Decline and the Crisis of Logical Empiricism.” Studies in East European Thought 69 (3): 257-276; 2017.

„The Early Formation of Modal Logic and Its Significance: A Historical Note on Quine, Carnap, and a Bit of Church.” History of Philosophy of Logic 39 (3): 289-304. (2018)

CzM 
 
 

Email: czifra.mariann at btk.mta.hu

Önéletrajz

 

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Eötvös kritikai kiadás

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
   
Kutatási terület
 

A magyar felvilágosodás irodalma; Kazinczy Ferenc munkássága, különös tekintettel a levelezésre és az irodalomtörténeti, nyelvújítási munkásságra; kéziratos hagyatékok hagyományozódása, textológia elméletek, magyar nyelvújítás, digital humanities.

Kutatási projekt
 

Eötvös kritikai kiadás

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában – Katalógus, Argumentum, Budapest, 2014, 327.

Kazinczy Ferenc és az ortológusok – Árnyak és alakok az 1810-es évek nyelvújítási mozgalmában, Ráció, Bp., 2013 (Ligatura).

Ortológus és Neológus – Egy aszimmetrikus ellenfogalom lebontása, Irodalomtörténet, 2012/4, 468–488.

Szövegek hálójában – A Kazinczy-levelezés kánonképző szerepe a nyelvújítás narratívájában, Széphalom – a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 2012 (22), 51–74.

Textológiai, filológia, értelmezés – Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann – Szilágyi Márton, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014, 410 l.

 

pongracz tibor
 
 
 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Vallásfilozófia és hermeneutika

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+ 36 1 224 6700/4157
 
B.7.14.
Kutatási terület
 

hermeneutika, Heidegger filozófiája

Kutatási projekt
 

 

Oktatási tevékenység
 

Debreceni Egyetem, Filozófiai Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Konfigurációk. Egy hermeneutikai figura átalakulása Heideggernél. In: Viharnak kitett szavak által. Tanulmányok Bacsó Béla 60. születésnapjára. ELTE. 2012. 185-203.o.

Paideia, mérték, igazság. In: Hatalom és filozófia (Szerk. Schwndtner Tibor). L'Harmattan. 2016. 93-111.o.

"Az ember a lét tanúja". Az igazság tanúsítása Heideggernél. In: A tanúsítás bizonyosságai. Debreceni Egyetemi Kiadó. 2017

kis jakab dora
 
 
 

fiatal kutató

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Politikai filozófia és erkölcsfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/

 

Kutatási terület
 

Rawls politikai filozófiája, kortárs politikai filozófia, Aquinói Szt. Tamás politikaelmélete

Kutatási projekt
 

John Rawls implicit személyfogalma

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

2016: "Rawls és a szerződéselméleti hagyomány."
In: Laczkó Sándor (szerk.) Az agresszió. 485 p., Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó,2016. pp. 417-426. (Lábjegyzetek Platónhoz; 14.)

2015: “Dominican Influences On Aquinas' Notion of Mixed Government”: Annual of Medieval Studies at CEU. Vol. 21. Central European University, Budapest.

"Atomizmus vagy közösségelvűség?: A rawlsi koncepció változása és a kommunitárius kritikák." pp. 3-17. Working Papers in Philosophy, 2015/7. Kovács Gábor (szerk.)

2013: „A jogi büntetés igazolásának lehetséges alapelvei”, Tanulmányok: Filozófiatudományi Doktori Iskola ,Mûvészettörténet-tudományi Doktori Iskola-Asteriskos 4. 243-255.

2011: “A Mennyei Királyságtól a liberális demokráciáig”, Phronesis, 2011 tavasz-nyár.

 

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai