tudományos főmunkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Modern filozófiatörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

 
Kutatási terület

 

Az újkori filozófia és a természettudományok kapcsolata; a természettudományos megismerés ismeretelméleti problémái; a természettudomány és a vallás viszonya; Palágyi Menyhért  filozófiája.

Néhány konkrét részterület:

A relativitáselmélet és a fizikai kozmológia története, filozófiai-ismeretelméleti háttere; az antropikus kozmológiai elv; természettudomány és hermeneutika; Thomas Kuhn tudományfilozófiája a legújabb tudománytörténeti és tudományfilozófiai kutatások fényében; a végtelen fogalma a matematikában, a fizikában és a filozófiában

Kutatási projekt

 

- Észlelés és fantázia: Palágyi Menyhért filozófiai életműve

- A matematikai és a metafizikai végtelen fogalma Cantornál, Wittgensteinnél és Tengelyi Lászlónál

- Az információtechnológiai forradalom és a virtualitás Teilhard de Chardin kozmológiájának kontextusában

- A fizika filozófiai kérdései (Ropolyi Lászlóval és Szegedi Péterrel közösen, egy korábban formálisan lezárt OTKA  kutatás folytatásaként).

Oktatási tevékenység

 

1990-2016: ELTE, TTK, Tudománytörténet és tudományfilozófia tanszék, meghívott előadó.

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Az információtechnológiai forradalom és a virtualitás Teilhard de Chardin kozmológiájának kontextusában, Magyar Tudomány 178:(18) pp. 959-967. (2017)

A kopernikuszi fordulat radikalizációja Giordano Bruno kozmológiájában, In: Laki János, Székely László (szerk.) A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2017. pp. 139-182. ISBN:9789634142263 (2017 a tényleges megjelenés dátuma. A belső borítón 2016 szerepel.)

Indeterminizmus, kvantummechanika és akaratszabadság Karl Popper "nyitott világegyetem"-ében, Magyar Filozófiai Szemle 60:(2) pp. 67-82. (2016)

A kanti a priori és a nem eukleidészi geometriák, In: Tánczos Péter, Varga Rita (szerk.) "... amennyiben szellemi lények vagyunk": Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. pp. 51-76. (Germanizmusok) ISBN:978 963 414 170 9

Lajos Jánossy’s Reformulation of Relativity Theory, In: Poggi Stefano, Breidbach Olaf, Forstner Christian (szerk.) Jahrbuch für Europäische Wissenschaftskultur / Yearbook for European Culture of Science 6. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012. pp. 254-270. (Tényleges megjelenés: 2013.)

tzkep1 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Politika- és morálfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4650
 
B.7.20.
Kutatási terület

 

etika (ezen belül főként a természetjog megalapozásának mai lehetőségei, a közjó problémája, szexuáletikai kérdések, valamint az erkölcs, a vallás és az állam viszonya egymáshoz); tomizmus 

Kutatási projekt

 

A magyar filozófiatörténet narratívái (1792-1947). OTKA-pályázat. Futamidő: 2012.09.01.- 2016.08.31. Vezető: Mester Béla

Oktatási tevékenység

 

Corvinus Egyetem (oktatás óraadóként a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban [KETEG] képzés keretében)

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Zoltán Turgonyi, „Un professore ungherese dell'Angelicum contro il capitalismo. La concezione tomista di Sándor Horváth O. P. sul diritto di proprietà” In: Roberto Ruspanti, Zoltán Turgonyi (szerk.) Tra una guerra e l'altra: Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, mondo delle idee (1921-1945). 341 p. Roma – Budapest, CISUECO – MTA BTK, 2018. pp. 117-130.

Zoltán Turgonyi, „»Lo schiaffo wilsoniano alle leggi naturali«: Diritto di autodeterminazione e principio di nazionalità nel pensiero cattolico alla fine della Grande Guerra” In: Roberto Ruspanti, Zoltán Turgonyi (szerk.), All'ombra della Grande Guerra: Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura. 370 p. Budapest, MTA BTK, 2017. pp. 331-350.

Turgonyi Zoltán, „Mit kezdjünk az első kőtáblával? Része lehet-e ma a természetjognak a természetes vallás?” In: Frivaldszky János, Tussay Ákos (szerk.) A Természetjog Napja: Konferenciatanulmányok. 373 p. Budapest: Pázmány Press, 2017. pp. 115-131.

Zoltán Turgonyi, „Taking Disanthropocentrism Seriously: Outlines of a Hypothetical Natural Law.” In: Ferenc Hörcher, Béla Mester, Zoltán Turgonyi (szerk.), Is a Universal Morality Possible?. 263 p. Budapest, HAS Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy; L'Harmattan, 2015. pp. 193-204.

Zoltán Turgonyi, „Per una teoria giusnaturalista della famiglia”, PÁZMÁNY LAW REVIEW 2:(2) pp. 161-178. (2014)

hartl peter 
 

 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Tudománytörténet és tudományfilozófia

Telefonszámok

Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4166
 
B.7.12.
Kutatási terület

 

David Hume ismeretelmélete és vallásfilozófiája, kortárs ismeretelmélet, normativitás és racionalitás elméletei

Kutatási projekt

 

MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport

Oktatási tevékenység

 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

The Value of Truth, Special Issue, (szerk. Luca Moretti, Peter Hartl, Akos Gyarmathy), Synthese (megjelenés alatt)

The taming of religion: Hume's sceptical theism and his criticism of vulgar religion in context, Disszertáció/PhD/Tudományos (2018)

Modal scepticism, Yablo-style conceivability, and analogical reasoning, Synthese 193:(1) pp. 269-291. (2016)

zemplen 
 

 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Tudománytörténet és tudományfilozófia

Telefonszámok

Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4164
 
B.7.11.
Kutatási terület

 

17-19. századi színelméletek, integrált tudománytörténet és tudományfilozófia, érveléselmélet, tudományok oktatása

Kutatási projekt

 

MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport

Oktatási tevékenység

 

ELTE GTI Érveléselmélet és Marketing Tanszék

BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

1) Diagrammatic Carriers & The Acceptance of Newton's Optical Theory. Synthese. 2018.

2) Theory-Containment in Controversies: Neurath & Müller on Newton, Goethe, and Underdetermination. Journal for General Philosophy of Science. 2018

3) Structure and Advancement in Goethe's Morphology. In Marking Time: Romanticism and Evolution, edited by J. Faflak. Toronto: Toronto UP. 2017.

4) Törékeny spektrum: Newton érvei és az autoritás képződése hálózatokban. Budapest: Typotex. 2015.

5) Kutrovátz, Gábor, and Gábor Á. Zemplén. Social Studies of Science and Science Teaching. In History, Philosophy and Science Teaching Handbook, edited by M. R. Matthews: Springer Publishers. 2014.

20191229 205720 

 

tudományos segédmunkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4181
 
B.7.28.
Kutatási terület

 

Hermeneutika, fenomenológia, vallásfilozófia

Kutatási projekt

 

2012. jan. 01. – 2017. jún. 30. MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport, MTA TKI 01-254 (résztvevő)

2016. dec. 01 – 2019. nov. 30. A hermeneutika önértelmezésének kortárs kérdései. Tudásformák, megértés, humanitás, dialógus - kutatások és perspektívák (NKFI PD 121045)

Oktatási tevékenység

 

témavezető az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Filozófiatudományi Doktori Iskolában

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Hermeneutika és kritikai filozófia: Kant, Heidegger, Gadamer. (A filozófia útjai; 19) Budapest: L'Harmattan, 2018. 410 old. ISBN: 978-963-414-491-5 http://real.mtak.hu/88360/

Hermeneutical Circle in Understanding. On an Original Link Between Hermeneutics and Logic in the Gadamer-Heidegger Dialogue. PHILOBIBLON (ROMANIA) Vol. XXIII (1), pp. 95-108, 2018. http://real.mtak.hu/88204/

Phenomenology and Imagination in Heidegger’s Interpretation of Kant. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA 63 (1) pp. 59-80, 2018. http://real.mtak.hu/88203/

On Imagination and Understanding: Gadamer and Criticism of Kant’s Aesthetic Imagination. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI PHILOSOPHIA 62 (2) pp. 15-27, 2017. http://real.mtak.hu/40698/

Questioning Beyond Subjectivity – Cassirer and Heidegger. A Case Study: on the Davos Dispute. PHILOBIBLON, XX (2). pp. 296-318, 2015. ISSN 1224-7448 http://real.mtak.hu/26707/

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai