A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Hanoch Ben-Yami

Becoming and Simultaneity in Special Relativity: On What Physics Can and Cannot Discover

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. szeptember 2. 16:00

Over the ages physics has time and again made surprising discoveries that have fundamentally changed our worldview. However, sometime physics’ claim have the air of paradox. ‘Change or becoming are an illusion according to Special Relativity’, for instance, or ‘there is no such thing as distant simultaneity in SR’. These, I claim, cannot be true. I go on to demonstrate why Rietdijk and Putnam’s well-known argument against becoming in Special Relativity is unsound, and also in what sense distant simultaneity is absolute in SR.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Kerekes Erzsébet

A páli időtapasztalat interpretációja Heideggernél és Agambennél

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. június 24. 16:00

Előadásunk központi problémáját a messiási idő struktúrájának és sajátosságának vizsgálata képezi, a páli időelgondolás vizsgálata Martin Heidegger valamint Giorgio Agamben műveire vonatkoztatottan. E probléma vizsgálata része egy hosszabb kutatásnak, mely Pál apostol alakjának jelentőségét vizsgálná M. Heidegger Einleitung in die Phänomenologie der Religion (1920/21) c. előadásában, valamint három kortárs filozófus műveiben. Alain Badiou (francia), Giorgio Agamben (olasz) és Slavoj Žižek (szlovén filozófus) a kortárs európai filozófia anti-posztmodern irányvonalának legfontosabb képviselői. Írásaikban megpróbálják új módon kibékíteni a lét, igazság, történelem és szubjektum/alany kategóriáit. Szent Pál alakjának segítségével keresnek választ kortárs kérdésekre, problémákra. Kutatásunk alapkérdése: Miért fordulnak az általunk vizsgált szerzők mindannyian éppen Pál apostolhoz? Miért oly időszerű Szent Pál, e távoli alaknak miért tulajdonítanak filozófiai közelséget?
Előadásunkban most Agambenre figyelünk e három kortárs szerző közül, aki 1966-ban és 1968-ban részt is vett Heideggernek Hérekleitoszról és Hegelről tartott szemináriumain (Heidegger mellett, Agambenre óriási hatással volt még Walter Benjamin és Michel Foucault).

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Székely László

Wittgenstein és a matematika természete

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. június 17. 16:00

Közismert, hogy Wittgenstein 1929. után keletkezett följegyzéseinek, kéziratainak körülbelül fele a matematika filozófiájával foglalkozik. Persze ez a mennyiségi dominancia nem jelenti azt, hogy az életmű ezen részének hasonló filozófiai relevanciát tulajdonítsunk, mint általános filozófiai nézeteinek, ám azt igen, hogy az osztrák filozófus matematikafilozófiája több figyelmet érdemel, mint amennyit (az e területtel kifejezetten foglalkozó szakkutatóktól eltekintve) a Wittgenstein-kutatás mindeddig szentelt neki. Előadásomban az1929. után keletkezett matematikafilozófiai tárgyú följegyzések néhány mozzanatával fogok foglalkozni, és ennek részeként amellett érvelek, hogy a „2*2=4” típusú kijelentések valamint a szociológiai tényezők tekintetében érzékenyebb társadalomtudományi állítások közötti mannheimi megkülönböztetés tagadása nemcsak nem következik Wittgenstein matematikával kapcsolatos nézeteiből, hanem ezen utóbbiak egyenesen megalapozzák e megkülönböztetést.. E tárgykör ugyanakkor csak előadásom részmozzanatát fogja képezni. Szándékaim szerint az sokkal inkább meghívás lesz Wittgenstein kapcsán a matematika természetéről való filozófiai töprengésre. Ezért azt néhány, a wittgensteini matematikafölfogást érintő szkeptikus kérdéssel fogom befejezni. Az előadáshoz a „2*2=4”-en, valamint a „Pí” és a négyzetgyök 2 irracionális szám voltával kapcsolatos középiskolai ismereten túl nem lesz szükség matematikai képzettségre. Így azt a téma iránt érdeklődő minden filozófus megértheti. Ugyanakkor természetesen számítok a Wittgenstein - szakkutatók, a matematika filozófusok és a matematikusok kritikai hozzászólásaira.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Benedek András és Gyuri Lajos

Augmenting Personal Knowledge I.

Towards a Post Critical Conceptualization Framework

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. június 10. 16:00

Towards a Post-Critical Conceptualization Framework
In the very years of the 1960s in which computational semantics and machine representations of scientific conceptualization appeared to converge into a happy symbiosis, alternative approaches sought to address problem solving with a view not to simulate but to augment the human intellect. These approaches did not attempt to demarcate personal and objective knowledge, rather they viewed cognitive structures and their externalizations as co-evolving systems. They generalized the so called “Sapir-Whorf hypothesis” (both in a cultural and technological sense) to unfold a new approach which we may call Neo-Whorfianism, developing the central claim that cognitive conceptual structures co-evolve with the means of their externalization. Augmentation research proceeds from this point with the insight that the externalization of human symbol manipulation influences both our language and our way of thinking and it can be given computer support to “reveal the subtle relationships among its interacting elements”.
Unwrapping D.C. Engelbart’s Augementation Research Program this talk, the first of a two part presentation which seeks to supply a “post critical” framework for augmented conceptualization, focuses on computer supported meaning construction and emergent semantics. Linking our approach to the beginnings of General Semantics (Korzybski, 1933), processual semiotics (Pierce, 1909), and conceptions that paved the way from association theories to knowledge organization and Augmentation Research (Engelbart 1962), we “show rather than tell” how the first augmented oNLine System (NLS) proposed to provide computer support for the collaborative solution of complex problems. We point out in light of current problems of the semantic web, that the basic insights behind its conceptual framework are just as relevant today as they were before the commercialization of the Internet changed the course of events. Anticipating some of the historical points of the second presentation we support these claims by our implementation of a knowledge organization environment, WikiNizer™Research, which delivers a semantic visualisation framework for human conceptualization.
WikiNizer™Research is a personal knowledge organization tool that augments the conceptualization of personal knowledge without losing sight of its social and collaborative aspects. It uses Wiki-like visual semantic knowledge management in the conviction that a visualised meta reflective analysis of Knowledge Architectures (in the form of concept nets, and higher Conceptual Architectures) helps us discover effective concepts. WikiNizer™Research, creates dynamic graph based visual structures which articulate the relationships that exist within knowledge domains, and facilitate the emergence of new concepts in the form of associated complexes of contents organized in page based graph structures. After outlining the advantages of graph structures we claim that the uniform treatment of intent dependent sorts, attributes, aspects, and typed relations within some given material supplies us with a technological key to conceptual reorganization at the meta levels of the knowledge graph. At the same time it makes possible the simultaneous mapping of the corresponding changes into the organization of the domain knowledge. We argue that computer supported bootstrapping of these architectures, by rendering the evolving externalization of our conceptualization more explicit, enables us to generate more effective concepts. Our first experiences going on the “WikiNizer Way” of conceptualization confirm that concept maps and tools of conceptualization which aim to enhance our visual knowledge organization and symbol-structuring, should not only aim to supply static computational representations, (e.g., ontologies) of inter-personal knowledge but they should also support the situated dynamics of concept formation. Unlike ‘God’s eye’ conceptions of ontology building we note that the externalization of semantic information is intent dependent, and point out that defining new relations and discovering semantically rich structures is a precondition of emergent semantics and meaning construction.
The explication of our main reasons for implementing a dynamic visual conceptualization environment makes clear that some features of this environment existed prior to the Turing Galaxy, as scientists sought to manipulate, cluster, and catalogue objects in the world, and created tools for recording spatio-temporal processes. A computational integration of intent dependent problem solving with dynamic concept organization is far from being achieved however, fifty years after Engelbart’s first implementation of a conceptual framework for Augmenting the Human Intellect.

Az előadás második része várhatóan ősszel hangzik el, ennek absztraktja itt elérhető.

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete tisztelettel meghívja

Szücs László

Az alkotmányos patriotizmus lehetősége a multikulturális társadalmakban

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)
Időpont: 2014. június 3. 16:00

Jürgen Habermasnak az alkotmányos patriotizmus eszményén nyugvó elképzelése szerint a modern politikai társadalmak a szabadságot és egyenlőséget biztosítható jogelvek szerint egyesíthetők. Ennek feltétele, hogy az ésszerű jogelvek egy azonosulásra méltó szabadelvű politikai kultúra kontextusába ágyazódjanak és a polgárok önértelmezésük nézőpontjából azonosulni tudjanak ezekkel az elvekkel. A multikulturális társadalmak jellegzetes konfliktusainak perspektívájából azonban kérdéses, mennyiben tartható az az alkotmányos patrióta eszményben kifejeződő gondolat, hogy a modern politikai társadalmak racionális jogelvek és univerzális demokratikus normák, vagy átélhető, konszenzuális politikai kultúrák mentén egyesíthetők? Egyrészt felmerül a kérdés, hogy az eltérő kulturális háttérrel rendelkező társadalmi csoportok önérvényesítésért vívott küzdelmei nem robbantják-e fel az individuális jogok védelmére épülő jogállam kereteit? Kérdés az is, hogyha ki is alakulhat egy vékony politikai konszenzus az eltérő kulturális háttérrel rendelkező polgárok között, nem illúzió-e egy minden partikuláris kultúrától „egyenlő távolságot tartó”, és mindenki számára egyenlően azonosulásra méltó politikai kultúra feltételezése?

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai