Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

SCHMAL DÁNIEL
"Descartes a testi emlékezetről"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. február 11., 16:00

Az emlékezet kérdése látszólag nem tartozik a descartes-i filozófia kitüntetett problémái közé. Ám ha összegyűjtjük azokat az elszórt megjegyzéseket, amelyek az életmű különböző pontjain érintik e témát, egy olyan gondkodó képe rajzolódik ki előttünk, akit nem annyira a "karteziánus dualizmus" metafizikája, mint inkább az "embodied mind" problémája édekel. Az előadás e fizikailag szituált, testi folyamatokra támaszkodó gondolkodás felől igyekszik megérteni a "res cogitans" működését, valamint az elme és az anyagi világ kapcsolatát.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

GUBA ÁGOSTON
"Pszichikus okság Plótinosznál"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. február 4., 16:00

Plótinosz metafizikájának legalapvetőbb tézise, hogy a valóság több, hierarchikus szintre oszlik, amelyek létezése nem önálló, hanem mindig az ontológiailag felettük álló szinttől függenek. Ugyanez az elv érvényesül a természetfilozófiájában is: a materiális dolgok létezése nem független, hanem a fizikai világot létrehozó és fenntartó Lélektől függ. De hogyan képes ez a magyarázati modell számot adni a természeti világban lejátszódó fizikai hatáselszenvedésekről? Előadásomban erre a problémára igyekszem reflektálni a látás kérdéséből kiindulva.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

MEZEI BALÁZS
"Kereszténység és filozófia"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. január 28., 16:00

Mezei Balázs előadásában arra vállalkozik, hogy a kereszténység és a kortárs filozófiai gondolkodás modelljeit áttekintse és értékelje. E modellek az egyes nyelvi és kulturális hagyományokhoz kapcsolódnak, mint amilyen a francia, a német, az angol vagy (önállóan nézve) az Egyesült Államok-beli. Külön kérdés, hogy létezik-e sajátos modell Kelet-Európában, s ha igen, mi ennek a lényegi tartalma. Ennek kapcsán az előadó külön nyomatékkal tér ki az "Auschwitz után"-tematikára.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

Carlos Eduardo Jordão Machado (Univ. Sao Paolo)
"Der Aufbau von Siegfried Kracauers "Die Angestellten"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2014. január 21., 14:00

Der Vortrag stellt eine Zusammenstellung von zwölf Essays dar, die in der Frankfurter Zeitung erschienen waren und danach sofort (1930) auch in Buchform herauskamen. In Berlin konnte Kracauer in die Welt der Angestellten eintauchen und sich dabei der unterschiedlichsten Quellen – von der soziologischen Literatur zum Thema bis hin zu Gewerkschafts- und Parteizeitungen – bedienen. Seine Analyse der Angestellten, sein Verständnis dieses neuen Typs Lohnarbeiter, d.h., dieser „neuen Mittelschicht“, sein Sein und sein (falsches) Bewusstsein ist Teil der Basis seiner eigenen Interpretation des Nazifaschismus, die Kracauer ab dem Beginn seines Paris-Exils (1933) entwickelt. Das Buch ist ein unerreichtes Beispiel dessen, was Benjamin die "Politisierung der Intelligenz" nannte.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete szeretettel meghívja Önöket

OLAY CSABA
"Implicit és explicit nemzeti identitás"

című előadására.

Helyszín: Budapest, 1014 Országház utca 30. (Pepita terem)

Időpont: 2013. december 10., 16:00

Az előadás a nemzeti identitás implicit és explicit rétegének megkülönböztetését bevezetve vázolja a kollektív identitásként értelmezett nemzeti identitás olyan koncepcióját, mely explicit rétegében alapvető narratív dimenzióval rendelkezik. A gondolatmenet első lépésben tisztázza, hogyan különíthető el a nemzeti identitás implicit és explicit szintje, illetve hogy milyen értelemben tekinthető kollektív identitásnak. Második lépésként áttekintem, hogy a bevezetett megkülönböztetés milyen hozadékkal jár néhány fontosabb nacionalizmuselmélet vonatkozásában. Végül az előadás a nemzeti identitás explicit rétegének narratív jellegét tárgyalja, s ehhez támaszkodik a személyes narratív identitás koncepciójának analógiájára.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai