Az MTA BTK Filozófiai Intézet tisztelettel meghívja szemináriumsorozatának következő eseményére,

 

Golden Dániel


Lakatos Imre és a tudományos felfedezés dialektikus logikája című előadására.

 

Helyszín: Budapest, I. kerület, Országház u. 30. Pepita terem
Időpont: 2013. május 21. 16.00

 

Az előadás absztraktja itt olvasható.

Az MTA BTK Filozófiai Intézet tisztelettel meghívja szemináriumsorozatának következő eseményére,

RAFAŁ SMOCZYŃSKI
(IFiS PAN, Warsaw, Poland)

The ontological function of language for studying contemporary societies.
The case of contemporary Polish gentry's integration practices című előadására.

Rendezvényünk időpontja: 2013. május 14., 10h;
helye: MTA BTK, 1014 Budapest, Országház utca 30., Pepita terem

Az előadás rövid összefoglalója itt olvasható.

Az MTA BTK Filozófiai Intézet tisztelettel meghívja szemináriumsorozatának következő eseményére,

Prof. Dr. Walter Schweidler,

 

The Slave in Ourselves.
Neo-Aristotelianism and 20th Century German Practical Philosophy
című előadására.

Rendezvényünk időpontja: 2013. május 7., 16h;
helye: MTA BTK, 1014 Budapest, Országház utca 30., Pepita terem

 

Az előadás rövid összefoglalója itt olvasható.

Az MTA BTK Filozófiai Intézet tisztelettel meghívja szemináriumsorozatának következő eseményére,

HÖRCHER FERENC,
Esztétikai gondolkodás és gyakorlat az udvari kultúrában:
Sir Philip Sidney példája című előadására.

Rendezvényünk időpontja: 2013. április 30, 16h;
helye: MTA BTK, 1014 Budapest, Országház utca 30., Pepita terem

Az előadás fő kérdése az előadó két most befejeződő kutatási projektjének metszéspontján fogalmazódott meg. Egy, a késő reneszánsz, kora modern esztétikai gondolkodásra vonatkozó OTKA-kutatás, és a felvilágosodás korának esztétikai gondolkodását összegző NKA finanszírozta kutatás vezetett el ugyanis Sir Philip Sidney (1554-1586) alakjához és életművéhez. A kérdés pedig, amely az angol költő, udvaronc, katona alakja, kultusza és poétikai műve (The Defence of Poetry, (1596)) kapcsán felmerül, a következőképp hangzik: mit jelent az ízlés fogalma e korszakban, s hogyan kapcsolja össze a morálfilozófia, a politika és az esztétika dimenzióit.

Szükséges-e újraírni a filozófia  történetét?

címmel az MTA BTK Filozófiai  Intézetének Filozófiatörténeti Kutatócsoportja beszélgetést  szervez Boros Gábor: Filozófia, történelem, történetek című tanulmányában (Élet és Irodalom, LVII. évf. 7. sz. 2013. február  15. 13. old.) kifejtett gondolataihoz kapcsolódva, az intézet szemináriumsorozatának  keretében.

Időpont:  2013. április 23-án, kedden, 16h-kor.

Helyszín:  Országház u. 30, Pepita terem.

Vitaindító  előadást tart Boros Gábor; korreferátumok: Békés Vera, Gángó  Gábor, Mester Béla, Schmal Dániel.

Arra a kérdésre  keressük a választ, hogy szükséges-e újraírni a filozófia történetét,  és ha igen, akkor milyen alapon, alapokon.

Boros Gábor  elsősorban a XVII. század filozófia történetére vonatkozó kánon  problémáira reflektál, de gondolatai nagyon is megfontolandók a  filozófia saját történetének ma bevett hagyományával kapcsolatban  is.

A beszélgetés  kapcsolódik ahhoz a cikkben felvetett dilemmához is, hogy vajon a  huszadik század második felében kialakult tudományfejlődés-elméleti  modellek mennyiben tudnak hozzájárulni a filozófiatörténet-írás  megújulásához.

 

Boros Gábor cikkének részletét itt olvashatja.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai